Laddplatser

Laddplatser i garage

Det finns idag tre reserverade parkeringsplatser för elbilar i det “Stora garaget” på Winborgs väg 24 och en parkeringsplats i “Lilla garaget” på Gustaf de Lavals Väg 5. Månadsavgiften för en elbilsplats ärförnärvarande 1 400 kronor (inkl. laddning). Hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid.

– Samfälligheten håller på att utreda förutsättningarna för att etablera fler laddplatser i området, dvs både utomhus och i våra garage. 

Kön till garage och laddplatser hanteras av Parkando. Kontakta dem vid frågor.

Kundtjänst

GARAGE

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post

P-TILLSTÅND

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post 

P-AVGIFT BESÖKARE

Leverantör: EasyPark
Tel: +46 770 112 200
e-post

BEVAKNING

Leverantör: Level (tidigare Estate)
Tel: 08-588 018 00
e-post

Pin It on Pinterest

Share This