Vår källsorteringsstation är bara till för förpackningar, dvs – Färgade/Ofärgade glasförpackningar, Metallförpackningar. Pappersförpackningar och Plastförpackningar samt Tidningar/trycksaker och inget annat!

Tyvärr är det några boende i vårt området som varje vecka ställer av – Lysrör/ljuskällor, lampor, batterier, farligt avfall, bord/stolar, elektronik och annat grovavfall – i vår källsorteringsstation. Nu i veckan så var det någon boende i området som lade sin soffa i två kärl för pappersförpackning/kartong!

Detta orsakar stora extra kostnader för oss alla som bor här i Järla Sjö. Samfälligheten uppmanar nu alla boende att hjälpas åt att se till att stationen bara används för förpackningar, sorterar fraktionerna rätt, plattar till kartongerna och håller station ren.

Allt som inte är förpackningar ska till Nackas Kretsloppscentraler. Om du inte har en egen bil så kan du ta hjälp av ungdommarna som erbjuder sig att köra till återvinningen mot en låg ersättning.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This