Trivselregler i Järla sjö

Bidra till ökad trivsel och trygghet i Järla sjö

Järla sjö är ett privat område som förvaltas av Järla sjö samfällighetsförening. Vi som bor här i Järla Sjö har ett stort ansvar för att vår närmiljö ska upplevas som trygg och trivsam samt att området hålls snyggt. Hur vi gemensamt tar hand om vårt område påverkar oss alla såväl ekonomiskt som socialt. Trivselreglerna är framtagna för att hjälpa oss att skapa de bästa förutsättningarna för en gemensam trivsel.

Allmänt i området:

 • tar jag hänsyn till andra boende i området genom att inte spela hög musik eller orsaka höga ljud i onödan eller röka på rökfria platser, enligt Folkhälsomyndigheten.
 • skräpar jag inte ner i vår närmiljö och tar upp skräp som jag ser och lägger i papperskorgen. Papperskorgarna är till för mindre skräp.
 • respekterar jag hastighetsbegränsningarna i området. Många barn leker i vårt område.
 • tvättar jag inte bilen inom området då det påverkar miljön negativt.
 • laddar jag min el- eller laddhybrid enbart på godkända laddplatser.
 • rastar jag gärna hunden men inte i Herrgårdsparken.
 • håller jag min hund kopplad och tar upp hundbajset efter min hund. Du som hundägare kan här läsa mer om vad som gäller för hundar i Nacka kommun och vart du hittar hundrastgårdar.
 • använder jag endast gas- eller elgrill och inte kolgrill i området. Engångsgrillar är ej tillåtna.
 • lägger jag inte upp eller förtöjer; båtar, kanoter, flytbryggor eller annat flytfartyg på samfällighetens mark eller vattenområde utan samfällighetens godkännande. Samfälligheten kommer att betrakta dessa flytfarkoster som övergivet gods och de kommer att forslas bort. Sådant gods kan inom tre månader kvitteras ut av ägaren mot en avgift som motsvarar kostnaden för bortforsling och förvaring.

I Dalénparken:

 • lägger jag skräp i papperskorgarna.
 • plockar jag upp leksaker och kläder efter mig och mitt barn.
 • får jag inte cykla, åka moped eller skatebord.
 • får jag inte förtära alkohol
 • tar jag inte med min hund. Hundar inte får vistas i lekparker i Nacka kommun.

Bollplanen är stängd mellan kl. 22:00 – 08:00.

I Herrgårdsparken:

 • får jag som boende och/eller förening gärna ordna en gemensam fest under dagtid i parken. Parken är till för alla i området. Här ska man kunna sitta och njuta av miljön, spela boule eller ha en picknic med familj och vänner.
 • grillar jag med gas- eller elgrill och inte med kolgrill. Grillning är förbjudet under torra perioder då brandmyndigheten informerat om eldningsförbud.
 • är jag aktsamma om träden och bryter inga grenar eller klättrar i dem. Frukten i träden får jag självklart plocka.
 • rastar jag inte min hund.
 • åker jag inte in med cykel eller moped.

Utefter strandlinjen och gångbryggan/piren:

 • kan jag ta ett svalkande dopp och inte hindra gående då gångbryggan/piren inte är någon sol-/badplats. Sol- och badande gäster hänvisas till vår badbrygga som finns i östra änden av Samfällighetens område vid gränsen mot Lillängen. Visa hänsyn till de boende runt badplatsen och gångbryggan genom att inte sitta för nära deras uteplatser.
 • får jag inte använda räddningsstegarna som badstegar då de enbart är avsedda för rädda liv.
 • är det inte tillåtet att klättra i pilträden, på båtbommarna eller i båtarna.
 • är det inte tillåtet att ställa ut eller hänga upp blomkrukor utefter brygganläggningens träddäck eller trappor utan tillstånd från Järla sjö Samfällighetsförening.
 • får jag inte cykla, åka skatebord, rullskridskor och likvärdiga åkdon.
 • är det inte tillåtet att lägga till eller låsa fast båtar, kanoter eller flytbryggor utan tillstånd från Järla sjö Samfällighetsförening och inte heller lägga upp den på Samfällighetens mark utan tillstånd.

I hemmet:

 • spolar jag inte ner plastpåsar, tamponger, kondomer, blöjor, våtservetter m.m. i avloppet.
 • slänger jag matfett och annat matavfall i matavfallspåsen.

Fett och skräp orsakar stopp, problem i våra ledningar och ökade kostnader för oss boende i området då vi själva äger hela spillvattenledningsnätet som samlas upp i pumpgropar i området. Från dessa pumpgropar pumpas sedan spillvattnet vidare ut i det kommunala spillvattennätet.

Uppdaterade och beslutade “Trivselregler” för området Järla sjö: 2020-08-25

Pin It on Pinterest

Share This