Integritetspolicy

Sedan 25:e maj 2018 började EU:s nya lag GDPR, General Data Protection Regulation, att gälla. Lagen kallas på svenska för Dataskyddsförordningen och ersätter nuvarande regelverk kring hantering och insamling av personuppgifter som finns i PUL (Personuppgiftslagen).

Järla sjö samfällighetsförening (nedan kallad JSS) värnar om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter och vi har tagit fram en integritetspolicy för personuppgifter där det beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av föreningen samt hur du kan kontakta föreningen.

JSS är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. JSS respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter samlas in?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

De personuppgifter som JSS samlar in kan exempelvis vara namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kontonummer samt personnummer. JSS kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Kontaktformulär och Webbenkäter

Om du fyller i vårt kontaktformulär, lagrar vi de uppgifter du anger i formuläret för att använda till att kontakta dig och svara på de frågor du efterfrågar, alternativt för att hantera enkäter.

Prenumeration på nyheter

Om du prenumerar på våra nyheter, lagrar vi de uppgifter du anger i formuläret för att använda till att skicka ut notiser när vi publicerar nya nyheter på hemsidan.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Vi använder också cookie-filer för att kunna kontrollera statistik på webbplatsen via Google Analytics.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Innehåll på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Facebook flöde

Vi använder ett plugin för att visa vårt Facebook-flöde på vår hemsida. Därmed gör vår webbplats-förfrågningar till Facebooks servrar för att visa innehåll såsom texter, bilder och videoklipp. Dessa förfrågningar gör din IP-adress synlig för Facebook, som kan använda den i enlighet med sin integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Vi lägger in en funktion för att du ska kunna se information om, och ”gilla”, vår Facebook-sida. Den här funktionen kan hämta din IP-adress, din webbläsareversion, lagra och hämta cookies i din webbläsare, bädda in ytterligare spårningsinformation och övervaka din interaktion med funktionen, inklusive hantering av ditt Facebook-konto med vilken åtgärd du än gör inom funktionen (t.ex. ”Gillar” vår Facebook-sida), om du är inloggad på Facebook. För mer information om hur dessa data kan användas, se Facebooks sekretesspolicy för personuppgifter: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

För att förbättra prestanda laddar vi den typsnitts-fil som används i Facebook-flödet från ett Content Delivery Network (MaxCDN). Som ett resultat gör vår hemsida begäran till MaxCDN-servrarna för att hämta filen. Dessa förfrågningar gör din IP-adress synlig för MaxCDN, som kan använda den i enlighet med deras sekretesspolicy: https://www.maxcdn.com/legal/#pp.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att JSS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. JSS behandlar personuppgifter för att:

 • Kommunicera med medlemmar (kallelser till medlemsmöten, nyhetsbrev med mera).
 • Kommunicera med boende som parkerar i området eller i våra garage i samband med snöröjning och städning av våra gator och garage.
 • Hantera relaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, parkeringsavgifter och hyresavgifter).
 • Administrera bokningar av områdeslokalen via hemsidan

JSS har en utsedd person i styrelsen för JSS som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Besök på vår webbplats
 • Föreningsadministration (Protokoll, dokumenthantering och e-post kommunikation)
 • Hantering av medlemskapet i föreningen
 • Kallelser och deltagande i föreningens olika möten och verksamhet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakter med medlemmar, boende och leverantörer
 • Hantering av parkeringstillstånd och parkeringsavgifter för våra medlemmars medlemmar. Och besökare i området via våra underleverantörer som har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Hantering av avtal för förråd och garageplatser via våra underleverantörer. (De har tecknade Personuppgiftsbiträdesavtal med JSS).
 • Hantering ”Ordförandelistan” över alla Brf:ers ordförande
 • Hantering av ”Kräftansvarige listan”
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

JSS kan dela med sig av information till företag som behandlar data på uppdrag av föreningen. Detta för att föreningen ska kunna genomföra exempelvis distribution av e-post, SMS och information via post. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som JSS delar information till är tryckerier, postutdelningsföretag, e-posthanteringssystem och företag specialiserade på administrativa tjänster åt föreningar. JSS förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

I och med att du lämnar personuppgifter till JSS registreras och lagras uppgifter om dig för att behandlas för angivna ändamål. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

JSS kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Du som är registrerad av JSS har flera rättigheter som du bör känna till:

 • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som eventuellt är lagrat hos samfällighetsföreningen
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade
 • Du har rätt att dra in ett samtycke
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Områdesförvaltningen för att fråga om dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Vill du veta mer?

Har du frågor om JSS personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Områdesförvaltningen.

Postadress:
Järla sjö samfällighetsförening
Att: Områdesförvaltningen
Gustav de Lavals Torg 12
131 60 Nacka

E-post: info@jarlasjo.se
Tel: 08-716 36 10

Senast uppdaterad: 2020-01-17

Pin It on Pinterest

Share This