Bad- och sjöliv

Sjöliv, båt och badande

Samfälligheten äger bryggan, vattnet och badplatserna utanför alla fastigheter inom Järla sjö. Det är inte tillåtet att lägga till eller låsa fast båtar, kanoter eller flytbryggor utefter bryggan eller intill sin fastighet utan tillstånd från Järla sjö Samfällighet. Kontakta Järla sjöklubb och du är intresserad av båtplats eller hyra av kajak eller båt. Järla sjöklubb tog från och med 1 januari 2020 över alla administration av båtkön och båtplatserna nere vid bryggan.

Under inga omständigheter får någon förtöja eller lägga upp sin båt, kajak/kanot eller annat flyttyg utefter brygganläggningen eller strandkanten utan tillstånd från Järla Sjö Samfällighetsförening. Vinterförvaring av båtar får också ägaren ordna på annat sätt utanför Järla sjös område.

Badplatser

I området finns det två privata flytbryggor som är områdets badplatser. Den ena badplatsen finns i den västra delen om Piren med en badstege och den andra badplatsen ligger öster om Piren och har två badstegar.

Det finns också en kanotbrygga placerad längs med strandpromenaden framför Winborgs väg 31, där man enkelt kan sjösätta sin kajak. Denna brygga är avsedd för sjösättning av kajaker och kanoter.

Gångbryggan och betongpiren

Gångbryggan och betongpiren är inga badplatser. Det är däremot är det tillåtet att ta sig ett dopp. Men det är inte tillåtet att breda ut sig med filtar eller stolar på gångbryggan så att det hindrar de gående. Det är inte heller tillåtet att använda räddningsstegarna som badstegar som finns utefter brygganläggningen.

 

Facebook

Prenumerera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

Prenumerera så får du en e-post notis när vi publicerar en nyhet på hemsidan.
Jag godkänner att mina data lagras enligt Järla Sjö's integritetspolicy.

Pin It on Pinterest

Share This