Sturegården

Brf Sturegården är en Riksbyggen förening vackert belägen vid Järla sjöns strand, intill Järla herrgård med dess park. Namnet Sturegården har koppling till den ägarlängd, som upptar alla ägare av egendomen Järla gård sedan 1480-talet. Järla gård omnämns i skrift första gången år 1426. 

Vår förening stod, som den första i det nya bostadsområdet Järla Sjö, klar för inflyttning i maj 2001. De 29 lägenheterna, som är på 2-6 rok, är fördelade på ett flerfamiljshus, 16 radhus, två tvåfamiljshus och en friliggande villa.

E-post: ordf@brf-sturegarden.se

Pin It on Pinterest

Share This