Styrelsen

Föreningsstämma

I maj varje år så har vi en föreningsstämma då du genom din bostadsrättsförenings styrelse har möjlighet att påverka din närmiljö.

Stämman är föreningens beslutande organ. Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att området Järla Sjö förvaltas enligt anläggningsbeslutet och att stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen. Bland styrelsens uppgifter ingår också att se till att föreningsstämma kommer till stånd.

Styrelsen

Styrelsen har huvudansvaret för områdets ekonomiska och tekniska förvaltning. Den består av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna representerar 2 de kommersiella fastighetsägarna och 5 bostadsrättsföreningarna. En ordinarie ledamot ska nomineras gemensamt. Av suppleanterna representerar 3 bostadsrättsföreningarna och 1 från de kommersiella fastighetsägarna. Styrelsen sammanträder 6-10 gånger per verksamhetsår.

Följande styrelsemedlemmar utsågs vid extrastämman den 7 september 2022.

 • Linus Heden, Brf, Fyren (Ledamot och ordförande)
 • Michael Gollne, Brf. Vasagården (Ledamot och vise ordförande)
 • Camilla Floden, Brf. Vikingaleden (Ledamot och sekreterare)
 • Alma Jacobson, Brf. Läderfabriken (Ledamot)
 • Leo Arnholm, Brf. Vikingaleden (Ledamot)
 • Bosse Ahlberg, Brf. Remfabriken (Ledamot)
 • Martin Johansson, Stalands möbler (Ledamot)
 • Christopher Köhler, Pumphuset (Ledamot)
 • Erik Bergman, Brf. Sturegården (Suppleant)
 • Ronnie Fougner, Brf. Järla strand (Suppleant)
 • Maria Fahlén, Brf. Herrgården (Suppleant)
 • Richard Gullborn, Stalands möbler (Suppleant)
 • Henrik Fors, Områdesförvaltare (Adjungerad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This