Styrelsen

Föreningsstämma

I maj varje år så har vi en föreningsstämma då du genom din bostadsrättsförenings styrelse har möjlighet att påverka din närmiljö.

Stämman är föreningens beslutande organ. Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att området Järla Sjö förvaltas enligt anläggningsbeslutet och att stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen. Bland styrelsens uppgifter ingår också att se till att föreningsstämma kommer till stånd.

Styrelsen

Styrelsen har huvudansvaret för områdets ekonomiska och tekniska förvaltning. Den består av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna representerar 2 de kommersiella fastighetsägarna och 5 bostadsrättsföreningarna. En ordinarie ledamot ska nomineras gemensamt. Av suppleanterna representerar 3 bostadsrättsföreningarna och 1 från de kommersiella fastighetsägarna. Styrelsen sammanträder 6-10 gånger per verksamhetsår.

Följande styrelsemedlemmar utsågs vid extrastämman den 23 maj 2024.

 • Linus Heden, Brf, Fyren (Ledamot och ordförande)
 • Erik Bergman, Brf. Sturegården (Ledamot)
 • Maria Fahlen, Brf. Herrgåden (Ledamot)
 • Alma Jacobson, Brf. Läderfabriken (Ledamot)
 • Catharina Wale Grunditz, Brf. Vasagården (Ledamot)
 • Stefabn Westermark, Brf. Marketenteriet (Ledamot)
 • Martin Johansson, Stalands möbler (Ledamot)
 • Anders Höglund, Pumphuset/SAGAX (Ledamot)
 • Bosse Ahlberg, Brf. Remfabriken (Suppleant)
 • Ronnie Fougner, Brf. Järla strand (Suppleant)
 • Henrik Korsback, Brf. Vikingaleden (Suppleant)
 • Joakim Gullborn, Stalands möbler (Suppleant)
 • Henrik Fors, Områdesförvaltare (Adjungerad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Prenumerera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

Prenumerera så får du en e-post notis när vi publicerar en nyhet på hemsidan.
Jag godkänner att mina data lagras enligt Järla Sjö's integritetspolicy.

Pin It on Pinterest

Share This