Styrelsen

Föreningstämman

I maj varje år så har vi en föreningsstämma då du genom din bostadsrättsförenings styrelse har möjlighet att påverka din närmiljö och boendekostnad.

Stämman är föreningens beslutande organ. Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen. Bland styrelsens uppgifter ingår också att se till att föreningsstämma kommer till stånd.

Styrelsen

Styrelsen har huvudansvaret för områdets ekonomiska och tekniska förvaltning. Den består av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna representerar 2 de kommersiella fastighetsägarna och 5 bostadsrättsföreningarna. En ordinarie ledamot ska nomineras gemensamt. Av suppleanterna representerar 3 bostadsrättsföreningarna och 1 från de kommersiella fastighetsägarna. Styrelsen sammanträder 6-10 gånger per verksamhetsår.

Följande styrelsemedlemmar utsågs vid stämman den 25 maj 2021.

 • Lisbeth Häggberg, Brf, Ångturbinen (Ledamot och ordförande)
 • Carina Troedsson, Brf. Gustavsgården (Ledamot, sekreterare)
 • Per Stadig, Brf. Borgargården (Ledamot)
 • Michael Gollne, Brf. Vasagården (Ledamot)
 • Bosse Ahlberg, Brf. Remfabriken (Ledamot)
 • Mats Nyqvist, Brf. Turbinhallen (Ledamot)
 • Martin Johansson, Stalands möbler (Ledamot)
 • Christopher Köhler, Pumphuset (Ledamot)
 • Erik Bergman, Brf. Sturegården (Suppleant)
 • Rolf Svensson, Brf. Gustafsgården (Suppleant)
 • Leo Arnholm, Brf. Vikingaleden (Suppleant)
 • Richard Gullborn, Stalands möbler (Suppleant)
 • Henrik Fors, Områdesförvaltare (Adjungerad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This