Påminnelse – Garagestädning 23 oktober – Flytta ut din bil!

Vi kommer att genomföra en garagestädning i alla våra garage fredagen den 23 oktober, kl. 08:00 till 16:00. Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garagen senast kl. 08.00 samma dag. Du får parkera din bil utomhus i mån av plats från och med...

Status – ev. ett införande av laddplatser i Järla sjö

Den 16 september hade Järla sjö samfällighetsförening extrastämma rörande ev. ett införande av laddplatser i Järla sjö.Tre Brf:er avslog propositionen mot bakgrund att de vill ha svar på fler frågor innan de bifaller propositionen. Stämman kom fram till att styrelsen...

Upprustning av Fyrentrappen

Idag har Habitek börjat att upprusta ”Fyrentrappens” rabatter. Områdesförvaltningen

Både SMSPark & EasyPark APP:en fungerar i området!

EasyPark har tyvärr gått ut lite för snabbt med information om bytet från SMSPark till EasyPark i Järla sjö. För er information så kommer både SMSPark APP:en och EasyPark APP:en fungera i Järla sjö från och med idag. Det är samma Zonkod som gäller för boende och för...

Vissa klass 2 bilar godkänns att parkera i Järla sjö!

Vi det senaste styrelsemötet beslutade samfällighetens styrelse att Klass 1 personbilar (enligt transportstyrelsen) fortfarande ska gälla för parkering i Järla sjö. Styrelsen beslutade även att göra ett undantag för Klass 1 regeln och det är för klass 2 bilar som får...

EasyPark tar över SMSPark och skyltar om

EasyPark har köpt upp SMSPark och Parkera.se som idag hanterar P-avgifter och P-tillstånd för området Järla sjö. Nu i helgen kommer du som har bil få ett info-SMS från EasyPark som är ett av flera informationssteg som EasyPark kommer att göra. För oss i Järla sjö så...

Pin It on Pinterest