Höjda avgifter för garage, förråd och besöksparkering

Höjda avgifter för garage, förråd och besöksparkering

Samfällighetens styrelse beslutade på styrelsemötet den 25 oktober att höja förråds- och garageavgiften med 25% (en garageplats höjs från 900 kr/mån till 1125 kr/mån och laddplats från 1400kr/mån till 1750 kr/mån) samt att avgiften för besöksparkeringen höjs från 10...

Två P-platser stängs av på Winborgsväg 43

Måndagen den 3/10, kl. 08:00 – kl.16:00 stängs två P-platser av på Winborgsväg 43. Anledningen är att Brf. Järla Strand har hyrt dessa P-platser för avlastning och kranbil. Samfälligheten

Vid extrastämman den 7 september valdes nya medlemmar in i styrelsen.

Den 7 september 2022 hade Järla sjö samfällighetsförening en extrastämma eftersom fyllnadsval krävdes för val ny ordförande, ledamöter och suppleanter. På stämman valdes det in två nya ledamöter och två  suppleanter. Ny ordförande för samfällighetens styrelse valdes...

Trampolinerna är nu öppna igen!

De trasiga trampolinerna i Dalénparken är nu åtgärdade och barn kan hoppa där igen. Leveranstiden av de utslitna sviktmattorna varit lång. Samfälligheten

Delar av gångbryggan stängs av för gångtrafik den 8 augusti

Rampen vid Piren stängs av den 8 augusti för gångtrafik pga planerat underhålls- och reparationsarbete. Senare i augusti stängs även gångbryggan av för gångtrafik från rampen utanför “Gamla krogen” bort till “Grodplätten” . Trävirket fram till...

Belysningen i Stora garaget felanmält.

Belysningen i Stora garaget är felanmält. Problemet är att delar av garaget inte är upplyst. En undersökning är utförd och det visade sig att det är en styrenhet som är trasig. På grund av semester- och leveranstider så kommer belysningsfelet först kunna åtgärdas om...

Pin It on Pinterest