Delar av gångbryggan stängs av för gångtrafik den 8 augusti

Rampen vid Piren stängs av den 8 augusti för gångtrafik pga planerat underhålls- och reparationsarbete. Senare i augusti stängs även gångbryggan av för gångtrafik från rampen utanför “Gamla krogen” bort till “Grodplätten” . Trävirket fram till...

Belysningen i Stora garaget felanmält.

Belysningen i Stora garaget är felanmält. Problemet är att delar av garaget inte är upplyst. En undersökning är utförd och det visade sig att det är en styrenhet som är trasig. På grund av semester- och leveranstider så kommer belysningsfelet först kunna åtgärdas om...

Digital informationstavla vid Områdeskontoret

Samfälligheten har satt upp en digital informationstavla vid områdeskontoret som visar de “Nyheter” som idag publiceras på Järla sjös hemsida och Järla sjös Facebookgrupp.

Stämman beslutade att laddplatser ska införas i Järla Sjö

Samfällighetens styrelse har fått i uppdrag av stämman den 24 maj att införa laddplatser i området, både utomhus och i våra garage. Införandet ska ske stegvis och utbyggnaden ska vara skalbar och spridd på olika platser i området. Styrelsen har i uppdrag att påbörja...

Pin It on Pinterest