Gasackumulatorn

Bostadsrättsföreningens tre hus ligger på Fyrgränd/Karbidgränd och gränsar i öster mot Lillängen. I föreningen finns 28 bostadsrätter samt en lokal som hyrs av Nacka kommun för förskoleverksamhet.

Då husen skulle byggas fanns redan tre hus på platsen. Två av dessa var i så dåligt skick att de revs och istället byggdes två nya hus upp i samma stil. Det tredje huset renoverades och inrymmer idag tre stycken lägenheter. Inflyttningen skedde i juli 2005.

E-post: gasackumulatorn@jarlasjo.se

 

Pin It on Pinterest

Share This