Parkering arbetsfordon

Arbetsfordon

  • Parkering av arbetsfordon i området är endast tillåten på markerade platser mellan kl. 07:00 till 17:00, därefter måste de parkera sitt fordon på annan plats utanför området. Samfälligheten kan godkänna annan plats än markerade platser för parkering av arbetsfordon om ägaren till arbetsbilen eller fastighetsägaren har ansökt om detta till områdesförvaltningen på info@jarlasjo.se.
  • För arbetsbilar gäller inte Klass 1 regeln under dagtid. 
  • Arbetsbilar likställs annars som besökare och avgiften för arbetsbilar är det samma som för besökare. 10 kronor per timme eller maximalt 50 kronor per dygn. Alla priser är inklusive moms.
  • Det kan finnas avvikande regler beroende på var i området P-platsen ligger – skyltarna ger alltid korrekt information om vad det är som gäller.
  • Läs Järla sjös parkeringsregler för området.

Parkeringskarta

Kundtjänst

GARAGE

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post

P-TILLSTÅND

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post 

P-AVGIFT BESÖKARE

Leverantör: EasyPark
Tel: +46 770 112 200
e-post

BEVAKNING

Leverantör: Level (tidigare Estate)
Tel: 08-588 018 00
e-post

Facebook

Prenumerera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

Prenumerera så får du en e-post notis när vi publicerar en nyhet på hemsidan.
Jag godkänner att mina data lagras enligt Järla Sjö's integritetspolicy.

Pin It on Pinterest

Share This