Parkeringsregler & avgifter

Områdets parkeringsregler

Parkeringsplatserna delas av besökare, boende och företag som har verksamhet i området och personal som jobbar i området. Parkeringsreglerna är beslutade av Järla sjö samfällighetsföreningens styrelse och enligt protokoll nr. 167 daterat den 2021-12-14. P-bevakningsföretaget utger kontrollavgift till den parkör som bryter mot dessa regler.

Järla sjö samfällighetsförening har rätt att när som helst under avtalstiden, ändra parkeringsreglarna, villkoren och avgiftsnivåerna samt att säga upp utfärdade P-tillstånd. Information om avgiftsförändringar ska kommuniceras minst 1 månad innan förändringen verkställs.

 •  I Järla sjö finns det inga fasta parkeringsplatser, utan bara sk. “fria P-platser”. Det innebär att man som parkör enbart kan parkera sin bil i mån av plats, även om parkören har betalat för sin parkering i området.
 • Parkören förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande parkeringsregler och skyltning för utomhusparkering i området.
 • Parkering är endast tillåtet inom markerade platser i området och för personbilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). Ett undantag till regeln görs för Klass 2 bilar som är max 5 meter långa och 2 meter breda (inkl. dragkrok) och i sin helhet ryms inom den markerade p-platsen.
  Parkering av övriga fordon – till exempel släpvagnar, bussar, lastbilar och husbilar – är det inte tillåtet att parkera i området förutom de fordon som utför arbeten åt fastighetsägarna och innehar ett godkänt P-tillstånd från Områdesförvaltningen.
 • Parkeringsplatserna i området upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställning av i trafik varande fordon. Tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på platsen är inte tillåtet.
 • Motorcyklar betalar för närvarande ingen P-avgift för parkering utomhus, om de ställs upp på lämplig plats så att hinder eller annan olägenhet inte uppstår. Om motorcykel parkeras på bilparkeringsplats utgår samma parkeringstaxa som för personbil.
 • 1 timmes gratis besöksparkering via EasyPark-appen.
 • Det kan finnas olika regler beroende på var i området P-platsen ligger – skyltarna ger alltid korrekt information om vad det är som gäller.

  P-tillstånd för boende, företag och personal

  Huvudregel

  Boende som är folkbokförda på en adress i Järla sjö och äger en bil som finns registrerat  i vägtrafikregistret kan ansöka/köpa ett P-tillstånd (P-avtal) för boendeparkering. (Bilen kan även ägas av annan medlem i hushållet).

  • Ett hushåll kan maximalt ansöka/köpa två P-tillstånd per hushåll oavsett om bilen (bilarna) parkeras i ett av samfällighetens garage (garageavtal inkl. P-tillstånd) eller utomhus (P-tillstånd inkl. månadsparkerings avgiften) eller om en av bilarna är en företagsbil.
   – Exempel: När ett hushåll tecknar ett garageavtal för bil 1 ingår det ett P-tillstånd i garageavtalet och kostnaden är för närvarande 900 kr/mån. Införskaffar hushållet en ytterligare bil (bil 2), kostar detta P-tillstånd för boendeparkering utomhus 700 kr/mån (400 kr/mån+300 kr/mån). Ett hushåll får inte teckna garageavtal för två bilar.
  • Företag (och personal) som har verksamhet i området och äger en bil som finns registrerat i vägtrafikregistret kan ansöka om P-tillstånd för sin företagsbil eller för sin personals bil. P-tillståndet ger företaget och dess personal i området möjligheten att parkera på markerade platser inom Järla sjö till en reducerad taxa. Kontakta Områdesförvaltningen för mer information.
  • P-tillståndet gäller för en bil. Vid byte av bil ändrar man registreringsnumret för P-tillståndet i Parkandos-app.
  • P-tillstånd/garageavtal gäller enbart för parkering i garage. P-tillstånd för utomhusparkering gäller enbart för parkering utomhus.
  • P-tillstånd för boendeparkering gäller inte på Torget eller på Stalands kundparkering dagtid, se skyltning på plats.
  • P-tillstånd för företag eller personal gäller under dagtid på Torget, enligt skyltning.
  • Utfärdade P-tillstånd gäller tillsvidare och upphör vid uppsägning.

  Undantag till huvudregeln

  Du ska vid anmodan av Parkando, Estate eller Järla sjö samfällighetsförening kunna styrka dina uppgifter med intyg om du inte faller inom huvudregeln.

  • Om du bor i andra hand, ska du vid anmodan kunna uppvisa ett intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
  • Om du har en tjänstebil eller en förmånsbil ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
  • Om du har en hyrbil ska du vid anmodan kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
  • Om du lånar bil ska du mot anmodan kunna visa ett intyg, som är ifyllt och är undertecknat av bilens ägare.

  Avgifter

  Information om avgiftsförändringar ska kommuniceras minst 1 månad innan förändringen verkställs.

  Besöksavgifter

  Avgiften för besöksparkering är därefter 10 kr/tim eller maximalt 50 kr/dygn. Alla priser är inklusive moms.

  Den första timmen är gratis i området vid användning av EasyParks-appen eller deras sms-tjänst (vanlig P-skiva gäller ej), för kundparkering gäller andra regler (se skyltning).

  P-tillstånds- och garageavgifter

  Månadsavgiften för P-tillstånd utomhus (inkl. parkeringsavgiften) är för närvarande:

  • 400 kr/mån (inkl. moms) för bil 1. Gäller kl. 00:00-24:00
  • 700 kr/mån (inkl. moms) för bil 2. Gäller kl. 00:00-24:00
  • 600 kr/mån (inkl. moms) för företag och personal i företag: Gäller dagtid kl. 07:30-17:30

  Månadsavgiften för garageavtal (inkl. P-tillstånd) är för närvarande:

  • 900 kr/mån (inkl. moms) för en normal garageplats
  • 1 400 kr/mån (inkl. moms) för en laddplats

  Avgiften betalas varje månad i förskott tills man som bilägare säger upp P-tillståndet (Avtalet). Max två P-tillstånd per hushåll kan utfärdas. Företag med verksamhet i området ansöker om P-tillstånd hos Järla sjös Områdesförvaltning genom att e-posta till info@jarlasjo.se. Företag i Pumphuset får sitt P-tillstånd-ID från Business Lounge. Läs mer under länken: “Tillstånd för företag och personal.”

  Kontrollavgifter

  Järla sjö samfällighetsförening följer Nacka kommuns parkeringsbestämmelser och kontrollavgifter och anpassar dem för Järla sjös förutsättningar.

  • 450 kr för mindre trafikstörande felparkeringar:
   – Parkering längre än tillåten tid.
   – Parkerad på avgiftsbelagd parkering utan att erlägga avgift.
  • 600 kr för trafikstörande felparkeringar där det är förbud att parkera:
   – Alla sorters parkeringsförbud och utanför markerad plats.
   – Förhyrd plats.
  • 1 000 kr för trafikfarliga / hinder felparkeringar:
   – Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon – där stannande och parkering är förbjuden.
   – Parkering endast tillåten för vissa trafikanter eller ändamål.
   – Reserverad plats för rörelsehindrad.

  Parkeringskarta

  Kundtjänst

  GARAGE

  Leverantör: Parkando
  Tel: 08-408 396 38
  e-post

  P-TILLSTÅND

  Leverantör: Parkando
  Tel: 08-408 396 38
  e-post 

  P-AVGIFT BESÖKARE

  Leverantör: EasyPark
  Tel: +46 770 112 200
  e-post

  BEVAKNING

  Leverantör: Level (tidigare Estate)
  Tel: 08-588 018 00
  e-post

  Pin It on Pinterest

  Share This