Boendeparkering garage

Om parkering i garage

Järla sjö samfällighetsförening har tre garage i området med totalt 131 oreserverade bilplatser varav 4 reserverade laddplatser och 36 MC-platser.

 • Lilla garaget, Gustav de Lavals väg 5
 • Övre garaget, Winborgs väg 16
 • Stora garaget, Winborgs väg 24

Villkor för garageplats

  • Boende som är folkbokförda på en adress i Järla sjö och äger en bil som finns registrerat  i vägtrafikregistret kan ansöka om en garageplats (inkl. P-tillstånd för boendeparkering). (Bilen kan även ägas av annan medlem i hushållet).
  • Ett hushåll kan maximalt ansöka/köpa två P-tillstånd per hushåll oavsett om bilen (bilarna) parkeras i ett av samfällighetens garage (garageavtal inkl. P-tillstånd) eller utomhus (P-tillstånd inkl. månadsparkerings avgiften).– Exempel: När ett hushåll tecknar ett garageavtal för bil 1 ingår det ett P-tillstånd i garageavtalet och kostnaden är för närvarande 1125 kr/mån. Införskaffar hushållet en ytterligare bil (bil 2), kostar detta P-tillstånd för boendeparkering utomhus 700 kr/mån (400 kr/mån+300 kr/mån). Ett hushåll får inte teckna garageavtal för två bilar.
  • För att kunna hyra en garageplats, måste du också vara registrerad ägare till fordonet.
  • Parkering är endast tillåten på markerade platser och bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). Bilar som klassas som Klass 2 bilar är också godkända om de får plats inom en parkeringsruta och max är 5 meter långa och 2 meter breda. Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar och husbilar är inte tillåtna att parkera i garaget.
  • P-tillstånd/garageavtal gäller enbart för parkering i garage. P-tillstånd för utomhusparkering gäller enbart för parkering utomhus.

Undantag till villkoren ovan är:

Du ska vid anmodan av Parkando, Estate eller Järla sjö samfällighetsförening kunna styrka dina uppgifter med intyg om du inte faller inom huvudregeln.

 • Om du bor i andra hand, ska du vid anmodan kunna uppvisa ett intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
 • Om du har en tjänstebil eller en förmånsbil ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
 • Om du har en hyrbil ska du vid anmodan kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
 • Om du lånar bil ska du mot anmodan kunna visa ett intyg, som är ifyllt och är undertecknat av bilens ägare.

Garageavtal, avgifter och avgifter för P-tillstånd utomhus

Månadsavgiften för garageavtal (inkl. P-tillstånd för parkering i garage) är för närvarande:

 • 1 125 kr/mån (inkl. moms) för en oreserverad garageplats
 • 1 750 kr/mån (inkl. moms och elförbrukning) för en laddplats

Månadsavgiften för P-tillstånd utomhus (inkl. parkeringsavgiften) är för närvarande:

 • 400 kr/mån (inkl. moms) för bil 1 och gäller kl. 00:00-24:00
 • 700 kr/mån (inkl. moms) för bil 2 och gäller kl. 00:00-24:00
 • 600 kr/mån (inkl. moms) för företag och personal i företag och gäller bara dagtid kl. 08:00-17:00

Avgiften betalas varje månad i förskott tills man som bilägare säger upp P-tillståndet (Avtalet). Max två P-tillstånd per hushåll kan utfärdas

Garageregler

 • Tilldelad garageplats är inte en del av bostadsrätten eller lägenheten. Vid överlåtelse av lägenhet och att du flyttar ifrån Järla sjö återgår garageplatsen till Samfälligheten.
 • Garageplatserna uthyres i befintligt skick.
 • Bilhyresgäster erbjuds en ”oreserverad plats” i något av garagen, dvs det erbjuds inga fasta P-platser, förutom för de som erbjuds en El-laddplats som för närvarande är fasta platser.
 • Nya hyresgäster från och med 2019-01-01 har rätt till att hyra en garageplats per hushåll i något av samfällighetens tre garage. Hyresgäster som har två garageplatser innan 2018-31-12 bibehåller tillsvidare sina båda garageplatser.
 • Hyresgäst av reserverade laddplats äger ingen besittningsrätt till sin garageplats.
 • För innehavare av garageplats för bil med tillgång till uttag för elbilsladdning, gäller att laddning endast är tillåten på sådan anvisad plats. (Dvs inte via eluttag, utan Samfällighetens explicita godkännande)
 • Nyttjande av el-uttag (exempelvis underhållsladdning av startbatteri) får endast ske i samråd med Samfälligheten.
 • Laddning av elfordon är endast tillåtet på avsedda laddplatser.
 • MC-hyresgäster erbjuds reserverade MC-platser  i något av Samfällighetens garage. Det är endast tillåtet att parkera sin MC inom markerad plats.

Parkando som sköter om all hantering av våra tre garage.

 • köhantering (digital)
 • tilldelning av garageplats
 • kontraktshantering (digitalt via Mobilt Bank-ID)
 • avisering/betalningsalternativ
 • access till våra förrådsutrymmen med hjälp av en APP/Mobiltelefonen alt. ”blipp/tagg-nyckel”
 • kommunikation via e-post/APP:en inför städning och underhåll

Köanmälan

Du ställer dig i garagekö genom att registrera dig via Parkandos Onlinetjänst, enligt nedanstående process.

 • Klicka på “Knappen” nedan, så öppnas det en ny flik i din webbläsare.
 • Logga in med ditt Mobila Bank-ID.
 • Fyll i de uppgifter som vi efterfrågar.
 • Du kan fritt sedan välja ett eller flera alternativ som passar dina behov bäst.
 • Om du vill ha e-postaviseringar löpande med köstatusbevakning, så klickar du även detta då du registrerar dig.
 • Avsluta med att trycka på knappen “Ställ mig i kö”.
 • En e-postbekräftelse sänds till din e-postadress

Du kan när som helst logga in till “Mina sidor” med Mobilt Bank-ID och ändra din ansökan:

 • dina uppgifter
 • dina ansökningspreferenser
 • din betalningsmetod (Autogiro, brevfaktura eller E-faktura)
 • se din betalstatus samt skriva ut fakturor mm

Köregler

Garagekölistan ordnas efter det datum då intresseanmälan registreras och efter de preferenskriterier som har valt vid köanmälan. Det innebär att du bara får erbjudanden som matchar dina önskemål/behov.

 • De som idag hyr en garageplats in ett av våra garage och vill byta garage blir först erbjuden en garageplats. Därefter går ett erbjudande vidare till den som har stått längst i garagekön.
 • Ett erbjudande (inkl. ett avtal som ska godkännas med Mobilt Bank-ID) kommer till dig via e-post.
 • Du har sju dagar på dig att tacka ja till ett erbjudande. Att inte svara på ett erbjudande är lika med som att tacka nej till en garageplats.
 • Om den som har fått ett erbjudande tackar nej går erbjudandet till nästa person i turordningen och så vidare.
 • Du får tacka nej 2 ggr till ett erbjudande och behålla din plats i garagekön. Därefter tas du ur kön.
p

Till Parkandos Kundportalen

Kundtjänst

GARAGE

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post

P-TILLSTÅND

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post 

P-AVGIFT BESÖKARE

Leverantör: EasyPark
Tel: +46 770 112 200
e-post

BEVAKNING

Leverantör: Level (tidigare Estate)
Tel: 08-588 018 00
e-post

p

Mer information

Hyresavtalen i pdf.

Facebook

Prenumerera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

Prenumerera så får du en e-post notis när vi publicerar en nyhet på hemsidan.
Jag godkänner att mina data lagras enligt Järla Sjö's integritetspolicy.

Pin It on Pinterest

Share This