Besöksparkering

Besöksparkering och avgifter

I hela Järla sjö gäller gratis besöksparkering via EasyParks APP eller SMS-tjänst under 1 timme, förutom på parkeringsplatserna vid Stalands möbler, där det är tillåtet att stå avgiftsfritt i 2 timmar via vanliga P-skiva

Avgiften för besöksparkering är därefter 10 kronor per timme eller maximalt 50 kronor per dygn. Alla priser är inklusive moms.

Parkering är endast tillåten på markerade platser och bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). För övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar och husbilar är inte tillåtna att Parkera i området: Samfälligheten kan dock ge ut tillfälliga P-tillstånd efter en inlämnad ansökan till Områdesförvaltningen.

Besökare med motorcyklar betalar för närvarande ingen avgift för parkering utomhus, om de ställs upp på lämplig plats så att hinder eller annan olägenhet inte uppstår. Observera: Om motorcykel parkeras på bilparkeringsplats utgår samma parkeringstaxa som för personbil. I  högermenyn kan du läsa mer om vad som gäller för; besöksparkerings, boendeparkering, företagsparkering och parkering av arbetsbilar i området.

Zonkoder för besöksparkering 

För besöksparkering finns tre olika områdeskoder, enligt nedan:

71500 – på Stalands kundparkering

 • Två timmar (2 h) gratis parkering, därefter 10 kr/tim, max 50 kr/dygn.
 • Enligt ORANGE markering på parkeringskartan.
 • Boendeparkering och P-tillstånd gäller INTE under dagtid (se skyltning i området)

71501 – på Torget 

 • Första timmen ( 1h) gratis parkering, därefter 10 kr/tim, max 50 kr/dygn.
 • Enligt GUL markering på parkeringskartan.
 • Boendeparkering och P-tillstånd gäller INTE under dagtid (se skyltning i området)

71502 – i hela Järla Sjö området

 • Första timmen gratis, därefter 10 kr/tim, max 50 kr/dygn.
 • Enligt BLÅ markering på parkeringskartan
 • Se skyltning i området

P-övervakning och kontrollavgift

Parkeringsövervakningen i området (utomhus) ombesörjes av Estate parkering. Vi följer samma parkerinsgbestämmelser och kontrollavgifter som Nacka Kommun. Priserna gäller från 1 januari 2016. Denna avgiftsnivå är fastställd av Nacka kommun, och är inget som vare sig Järla sjö samfällighet eller Estate parkering har möjlighet att påverka.

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

 • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
 • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
 • Röda - privata och reserverade p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Facebook

Prenumerer på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This