Parkeringsbestämmelser & avgifter

Parkeringsbestämmelser

Användare av parkeringsplatserna: Parkeringsplatserna delas av besökare, boende, företag med verksamhet i området och personal som arbetar i området.

Beslut och ändringar: Parkeringsreglerna har fastställts av Järla sjö samfällighetsföreningens styrelse enligt protokoll nr. 167, daterat den 2021-12-14. Föreningen har rätt att när som helst ändra parkeringsreglerna, villkoren och avgiftsnivåerna och kan även säga upp utfärdade P-tillstånd. Information om avgiftsförändringar ska kommuniceras minst 1 månad i förväg.

Typ av parkeringsplatser: Det finns inga fasta parkeringsplatser i området, bara så kallade “fria P-platser.” Det innebär att parkering är först till kvarn, även om man har betalat för parkering i området.

Skyltar: Det kan finnas olika regler beroende på var i området P-platsen ligger. Skyltarna ger alltid korrekt information om gällande regler.

För att undvika kontrollavgifter och eventuell tvist med P-bevakningsföretaget gäller det att följa följande parkeringsregler för området:

 • Besökare har möjlighet att få 1 timmes gratis besöksparkering via EasyPark-appen.
 • Parkering är endast tillåten inom markerade platser i området.
 • Endast personbilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen) och Klass 2 bilar (max 5 meter långa och 2 meter breda, inklusive dragkrok) får parkera i markerade platser.
 • Övriga fordon som släpvagnar, bussar, lastbilar och husbilar får inte parkera i området om de inte utför arbeten åt fastighetsägarna och har ett godkänt P-tillstånd från Områdesförvaltningen.
 • Parkeringsplatserna får endast användas för biluppställning av i trafik varande fordon. Tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på platsen är inte tillåtet.
 • Motorcyklar betalar för närvarande ingen P-avgift för parkering utomhus, förutsatt att de parkeras på lämplig plats som inte orsakar hinder eller olägenheter. Om en motorcykel parkeras på en bilparkeringsplats, gäller samma parkeringstaxa som för personbilar.
 • Laddning av fordon får endast ske på samfällighetens utmärkta laddstationer

Avgifter

Information om avgiftsförändringar ska kommuniceras minst 1 månad innan förändringen verkställs.

Besöksavgifter

Avgiften för besöksparkering är därefter 10 kr/tim eller maximalt 50 kr/dygn. Alla priser är inklusive moms.

Den första timmen är gratis i området vid användning av EasyParks-appen eller deras sms-tjänst (vanlig P-skiva gäller ej), för kundparkering gäller andra regler (se skyltning).

P-tillstånds- och garageavgifter

Månadsavgiften för P-tillstånd utomhus (inkl. parkeringsavgiften) är för närvarande:

 • 400 kr/mån (inkl. moms) för bil 1. Gäller kl. 00:00-24:00
 • 700 kr/mån (inkl. moms) för bil 2. Gäller kl. 00:00-24:00
 • 600 kr/mån (inkl. moms) för företag och personal i företag: Gäller dagtid kl. 07:30-17:30

Månadsavgiften för garageavtal (inkl. P-tillstånd) är för närvarande:

 • 1125 kr/mån (inkl. moms) för en normal garageplats
 • 1 750 kr/mån (inkl. moms) för en laddplats

Avgiften betalas varje månad i förskott tills man som bilägare säger upp P-tillståndet (Avtalet). Max två P-tillstånd per hushåll kan utfärdas. Företag med verksamhet i området ansöker om P-tillstånd hos Järla sjös Områdesförvaltning genom att e-posta till info@jarlasjo.se. Företag i Pumphuset får sitt P-tillstånd-ID från Business Lounge. Läs mer under länken: “Tillstånd för företag och personal.”

Kontrollavgifter

Järla sjö samfällighetsförening följer Nacka kommuns parkeringsbestämmelser och kontrollavgifter och anpassar dem för Järla sjös förutsättningar.

 • 450 kr för mindre trafikstörande felparkeringar:
  – Parkering längre än tillåten tid.
  – Parkerad på avgiftsbelagd parkering utan att erlägga avgift.
 • 600 kr för trafikstörande felparkeringar där det är förbud att parkera:
  – Alla sorters parkeringsförbud och utanför markerad plats.
  – Förhyrd plats.
 • 1 000 kr för trafikfarliga / hinder felparkeringar:
  – Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon – där stannande och parkering är förbjuden.
  – Parkering endast tillåten för vissa trafikanter eller ändamål.
  – Reserverad plats för rörelsehindrad.

Parkeringskarta

Kundtjänst

GARAGE

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post

P-TILLSTÅND

Leverantör: Parkando
Tel: 08-408 396 38
e-post 

P-AVGIFT BESÖKARE

Leverantör: EasyPark
Tel: +46 770 112 200
e-post

BEVAKNING

Leverantör: Level (tidigare Estate)
Tel: 08-588 018 00
e-post

Facebook

Prenumerera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

Prenumerera så får du en e-post notis när vi publicerar en nyhet på hemsidan.
Jag godkänner att mina data lagras enligt Järla Sjö's integritetspolicy.

Pin It on Pinterest

Share This