Järla Sjös Samfällighet har övertygat Nacka Kommun om att vår gemensamma återvinning vid infarten till Järla sjö är fastighetsnära. Detta innebär att bostadsrättsföreningarna inte behöver bygga eller ordna egna återvinningsstationer, vilket sparar pengar för alla föreningar.

Alla bostadsrättsföreningar utom Brf Turbinhallen är medlemmar i gemensamhetsanläggningen för återvinning, och det är medlemmarna som finansierar den. För närvarande har vi problem med att saker som inte hör hemma där slängs på återvinningen. Att avlägsna dessa föremål och se till att de hamnar på rätt plats kostar pengar, och den kostnaden drabbar er. Under 2023 hade vi drygt 60 000 kr i extra kostnader, vilket är helt onödigt.

Samfälligheten kommer att byta kod till källsoteringsstationen den 15 augusti och vi kommer framöver byta kod varje kvartal. Den nya koden kommer att kommuniceras till respektive bostadsrättsförenings styrelse, som sedan informerar koden vidare till sina medlemmar. Järla Sjös Samfällighet kommer inte att dela ut koden till någon annan, och koden får endast delas ut till medlemmar som bor i en bostadsrättsförening. Det är mycket viktigt att koden inte hamnar i orätta händer.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This