3 stycken p-platser och biltrafik på Järla Gårdsväg 15 till Gjuterigränd 12-14 (se bild) kommer att stängs av fr.o.m tisdagen den 11 juni  kl. 07:00 t.o.m torsdagen den 13 juni, kl. 13:00. Anledningen är att Nacka Vatten & Avlopp måste tömma och göra rent i en stor “slam-filter-brunn” pga att den är fylld med bryggrester från bygget uppe vid Nacka Forum. Nacka kommun äger några av de dagvattenledningar (och två stora slamgropar) som går igenom vårt område innan vattnet rinner ut i Järla sjön.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This