Från och med den 10 april kommer gångbryggan utanför Brf. Vasagården, samt delar av Winborgs torg, stängas för gångtrafik p.g.a underhålls- och reparationsarbeten (Etapp 4, yta 8a+8b, se bild ovan). Winborgstorg kommer att inhägnas (se bild till höger) och användas som arbetsplats för containrar, maskiner, trävirke, med mera. Reparations- och underhållsarbetet förväntas pågå från april till mitten av september 2024. Den 15 april börjar entrepenören riva bort trävirket. Vid gynnsamt väder kan arbetet eventuellt bli klart tidigare.

Vi kommer också stänga av tre parkeringsplatser på Winborgsväg, då dessa p-platser kommer att användas för lagring av schaktmassor och logistik (se bilden). En provisorisk gångväg kommer att skapas för de boende i Brf. Vasagården som kommer att beröras av arbetna, så att de kan ta sig till Winborgs väg. Som en del av detta projekt kommer Brf. Vasagården även, på egen bekostnad, att riva och ersätta sina uteplatser med nytt trävirke.

Bakgrunden
Bakgrunden till detta omfattande reparations- och underhållsarbete av gångbryggan och strandlinjen är resultatet av brister som upptäcktes under en besiktning av hela brygganläggningen år 2020. Besiktningen avslöjade rostbildning, rostskador, bristfälliga svetsfogar och kapningar på stålkonstruktionen som bär upp gångbryggan, samt delvis kraftig erosion längs strandlinjen. Detta har bland annat resulterat i underminerade L-stöd, vilka håller uppe gångvägen mellan Brf. Järla Strand och Brf. Vasagården.

Vad kommer att utföras?
För att åtgärda dessa brister kommer allt trävirke på gångbryggan demonteras och transporteras till deponi. Belysningsstolpar och elkablar kommer att tas bort. Därefter inleds markarbeten mellan Brf. Järla Strand och Brf. Vasagården fram till badstegen i hörnet, där I-balkar som nu ligger i grus/jord ska schaktas fram, pålar som inte är ingjutna ska gjutas in, nya L-stöd ska etableras och ett eroderingsskydd av skärv läggas utefter strandlinjen. Efter dessa markarbeten kommer stålkonstruktionen att rengöras och skyddsmålas innan gångbryggan återställs med nytt trävirke i samma utseende som det nuvarande.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This