Gångbryggan från “Grodplätten” och fram till Winborgstorg kommer att öppnas upp för gångtrafik redan vecka 28. Vädret har varit gynnsamt för att kunna rengöra och skyddsmåla gångbryggans stålkonstruktion, vilket har gjort att det har gått fortare en planerat. Ytterligare markar- och byggarbeten kommer att utföras vid Winborgstorg, Återmonteringen av överliggare, belysningsstolpar och stålräcken kommer utföras i juli, augusti och september.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This