Nu på Lördag den 15 maj, kl. 15:30-19:00 och den 26 maj, kl. 11:00-14:00 erbjuds det mat från Gambia och Senegal på Torget av Tannta Yaasaye’s.

Järla sjö styrelse har tagit beslut på att tillåta försäljning av mat via Foodtrucks på Torget, då samfälligheten har fått in många förfrågningar från boende i området. Styrelsen har ställt sig positiv till att få ett mer levande torg. Ett säljtillstånd krävs och utfärdas av Områdesförvaltningen. Ansökan (önskemål om dag och tid specificeras) e-postas till info@jarlasjo.se. Samfälligheten kommer att göra en utvärdering i slutet av året.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This