Snöröjning

Riktlinjer för snöröjningen inom Järla sjö

  • Beredskap ska hållas under perioden 15 november till 31 mars.
  • Snöröjningen ska starta efter att minst 5 cm snö fallit.
  • Snöröjningen följer uppgjorda snöröjningsplanerna för vägnätet, gångbanor, trappor och torg samt för soprummen. 
  • På huvudvägnät ska snöröjning vara färdigställd inom 4 timmar och efterarbete färdigställt inom 10 timmar. 
  • Snöröjning på gångbanor och torg samt trappor ska vara färdigställd inom 6 timmar och efterarbete färdigställt inom 10 timmar.
  • Halkbekämpning ska utföras i den omfattning som erfordras för att upprätthålla en god säkerhet.
  • Behovet av borttransporter kan uppstå när befintliga lagringsresurser är fulla inom området.
  • Sandupptagning ska vara färdigställt till den 30 april.

  Tidsangivelserna gäller efter avslutat snöfall.

Facebook

Prenumerera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

Prenumerera så får du en e-post notis när vi publicerar en nyhet på hemsidan.
Jag godkänner att mina data lagras enligt Järla Sjö's integritetspolicy.

Pin It on Pinterest

Share This