Övrig områdesskötsel

Städning av området

  • Städning av gator och torg görs 1 ggr per vecka eller vid behov
  • Tömning av områdets papperskorgar görs 1 ggr per vecka. Under maj och juni görs det mer frekvent.
  • Städning miljöstation Miljöstation – 1 ggr per vecka efter kärltömning plockas spillt skräp upp från marken. Tillsyn av källsorteringskärl sker genom att kontrollera att rätt fraktion ligger i rätt kärl. Mindre mängder felsorterade fraktioner sorteras rätt. 

Pin It on Pinterest

Share This