Boendeparkering

P-tillstånd och boendeparkering

Du som är folkbokförd på en adress i Järla sjö och äger ett fordon som finns registrerat på dig i vägtrafikregistret har rätt till ett parkeringstillstånd (Fordonet kan även ägas av annan medlem i hushållet). P-tillståndet ger dig som boende i området möjligheten att parkera på anvisade platser inom Järla sjö till en reducerad taxa. Detta är huvudregeln för att kunna inneha ett P-tillstånd i Järla sjö. 

Vilka beviljas P-tillstånd?

P-tillstånd beviljas för privatregistrerade personbilar, alternativt tjänstebilar och som används privat av den sökande samt personbilar som klassas som Klass 1 bilar, enligt Transportstyrelsen. Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar, husbilar samt fordon som används i kommersiell verksamhet (så kallade företagsbilar) – kommer inte att omfattas av parkeringstillstånd för boende. Ägare av denna typ av fordon kommer därför att behöva betala full parkeringstaxa (för närvarande maximalt 50 kronor per dygn).

Det går maximalt att söka/registrera två P-tillstånd (två bilar) per hushåll. Det första P-tillståndet är gratis medan det andra tillståndet kostar 300 kronor per månad.

P-tillståndet gäller inom Järla sjö och  ger dig rätt att köpa månadsparkering via SMS Park (Zon 1149) till reducerad taxa och rätt att hyra garageplats i samfällighetens tre garage. För närvarande månadsavgiften utomhus för boende i Järla sjö 400 kronor för en 30-dagarsperiod. Månadsparkeringsavgiften utomhus betalas antingen via ett SMS till 0700-40 40 40 eller via SMS Parks App. Vad som gäller i våra garage kan du läsa mer genom att klicka här.

P-tillstånden är tidsbegränsade till ett kalenderår i taget. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse, som görs via självbetjäningsportalen Parkera.se. Du kan även kontakta Parkera.se/SMS Parks kundtjänst på telefon 0770-710110 så får du hjälp.

Observera att det kan finnas avvikande regler beroende på var i området p-platsen ligger – skyltarna ger alltid korrekt information om vad det är som gäller.

Följ dessa enkla steg för att komma igång med ditt digitala P-tillstånd:

 1. Logga in på parkera.se genom att klicka på knappen nedan
 2. Välj ett Parkeringstillstånd och knappa in din information.
    Välj Bostadsrättsförening i en ”dropdown”
  –  Skriv in ditt unika ”P-tillstånds-Id”
  –  Här kommer du bli ombedd att skapa ett konto.
 3. Välj betalsätt och/eller bekräfta ditt köp av P-tillstånd.
 4. Klart! Nu ser parkeringsvakten att du har ett P-tillstånd.

När du vill hantera ditt parkeringstillstånd kan du göra det via ”Mina Sidor”. OBS! Om du ändrar ditt registreringsnummer under ”Mina sidor” i Parkera.se, så måste du även ändra registreringsnummer i SMS Park Appen eller kontakta SMS Parks kundtjänst.

Undantag till huvudregeln

Nedan listas några undantag till ovanstående huvudregel för dig som är boende i området. Du ska vid anmodan av Parkera.se, Estate eller Järla sjö samfällighetsförening kunna styrka dina uppgifter med intyg om du inte faller inom huvudregeln. Under 2018 kommer självbetjäningsportalen Parkera.se att uppdateras och då kommer du att behöva ladda upp ett intyg i Parkera.se för godkännande, om du har införskaffat ett P-tillstånd under våren 2018.

 • Om du bor i andra hand, ska du vid anmodan kunna uppvisa ett intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
 • Om du har en tjänstebil eller en förmånsbil ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
 • Om du har en hyrbil ska du vid anmodan kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
 • Om du lånar bil ska du mot anmodan kunna visa ett intyg, som är ifyllt och är undertecknad av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd för en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
 • Om du har en företagsbil i tjänsten och företaget inte har verksamhet i Järla sjö, beviljas inte ett p-tillstånd för boendeparkering. För ett sådant fordon gäller besöksparkeringstaxa, 50 kr/dygn.
 • Om ditt företag har verksamhet i Järla sjö, kan du dock ansöka om p-tillstånd för företagsparkering och erlägga parkeringsavgift till reducerad taxa.

Var gäller P-tillståndet?

Ditt P-tillstånd gäller för ett fordon. Du kan ändra registreringsnummer på p-tillståndet via ”Mina sidor” på Parkera.se. OBS! Glöm inte att OCKSÅ ändra ditt registreringsnummer i SMS Park Appen eller kontakta SMS Parks kundtjänst.

P-tillståndet gäller endast inom Järla sjö och på de p-platser och tider där detta anges. På övriga P-platser gäller ordinarie taxa för besöksparkering hela eller delar av dygnet. På vissa P-platser är det tillåtet att stå kvällstid och natt med boendetillstånd, dock inte på dagtid. Se aktuell skyltning för närmare information.

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Ansök om P-tillstånd och ”P-tillstånds-id”

 Utfärdande av p-tillstånd för boendeparkering hanteras av självbetjäningsportalen Parkera.se, och du söker genom att ”klicka” på knappen nedan. OBS! För att du ska kunna ansöka om ett P-tillstånd kommer du att behöva skriva in en unik lägenhetskopplad kod, ett så kallat P-tillstånds-id. 

Om du saknar ett P-tillstånds-id får du vända dig till utsedd kontaktperson i din bostadsrättsförenings styrelse. Det är din brf:s styrelse som har ansvaret för ditt lägenhetsunika P-tillstånds-id. Det är viktigt att du sedan håller ditt p-tillstånds-id hemligt, så att ingen annan kan nyttja din möjlighet till att registrera ett P-tillstånd på Parkera.se

Därefter köper du löpande en biljett för månadsparkering via SMS-park tjänsten. Du kan antingen köpa via ett SMS till SMS Park eller via SMS Parks App eller direkt via SMS Parks webbtjänst. När du gjort detta löper parkeringsavtalet tills du själv väljer att säga upp det – du kommer att få en faktura via sms inför starten på varje ny 30-dagarsperiod. Läs mer om hur du gör för att påbörja eller avsluta SMS-parktjänsten.

Avgifter för boendeparkering i området

Det första p-tillståndet för hushållet är gratis. Det ger dig rätt att köpa en boendeparkeringsavgift till reducerat pris för 400 kr/månad istället för 50 kr/dag (1500 kr/mån).
Om hushållet har ytterligare en bil kostar det andra P-tillståndet 300 kr/mån plus 400 kr/mån för boendeparkeringsavgiften, det vill säga en kostnad på 700 kr/månad.

Läs mer:  Om hur du gör för att påbörja eller avsluta en parkering via SMS-park.

P-övervakning och kontrollavgift

Parkeringsövervakningen i området (utomhus) ombesörjes av Estate parkering. En kontrollavgift på 450 kr tas ut vid parkering som strider mot områdets parkeringsbestämmelser. Priset gäller från den 1 januari 2016. Denna avgiftsnivå är fastställd av Nacka kommun, och är inget som vare sig Järla sjö samfällighet eller Estate parkering har möjlighet att påverka.

Kundtjänst i parkeringsfrågor

Garage, uthyrning och köhantering.
Apcoa tfn 08-556 306 70, uthyrning@apcoa.se.

Parkeringsövervakning (utomhus och i garage)
Estate parkering, tfn 08-588 018 00, info.parkering@estate.se

Hantering av p-avgifter utomhus (inklusive boendeparkering):
SMS-parkering, tfn 0772-10 10 10 eller kundservice@smspark.se

Parkeringstillstånd för boende och företag:
Parkera.se, tfn 0770-71 01 10 eller kundservice@parkera.se

P-tillstånd och boendeparkering

Du som är folkbokförd på en adress i Järla sjö och äger ett fordon som finns registrerat på dig i vägtrafikregistret har rätt till ett parkeringstillstånd (Fordonet kan även ägas av annan medlem i hushållet). P-tillståndet ger dig som boende möjligheten att parkera på anvisade platser inom Järla sjö till en reducerad taxa. 

Det går att söka tillstånd för maximalt två bilar per hushåll, varav det första är kostnadsfritt medan P-tillstånd nr 2 debiteras med 300 kronor per månad. Parkeringstillståndet är tidsbegränsade till ett kalenderår. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse, som kommer att kunna göras via Parkera.se.

Parkeringstillståndet gäller på markerade platser utomhus och utfärdas digitalt via vår samarbetspartner Parkera.se. Om du uppfyller alla grundvillkor utfärdas boendetillståndet direkt vid ansökan, som du gör genom att klicka på någon av knapparna nedan.

Ett P-tillstånd för boendeparkering måste dock kompletteras med en biljett för månadsparkering när du parkerar i området. För närvarande kostar boendeparkering i Järla sjö 400 kronor för en 30-dagarsperiod.

Undantag till ovanstående regler

Undantag för ovanstående regler kan beviljas ifall boende har exempelvis tillfälligt boende, lånebil eller tjänstebil. Du ska vid anmodan kunna styrka detta med intyg från bilens registrerade ägare.)

 • Om du bor i andra hand, ska du kunna uppvisa intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
 • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska intyg från arbetsgivare kunna uppvisas där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
 • Om du har en hyrbil ska du kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
 • Om du lånar bil ska du kunna visa intyg, som fylls i och undertecknas av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd för en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
 • Företagsbilar, som endast används i tjänsten, beviljas inte tillstånd för boendeparkering utan erlägger normal p-taxa. Om ditt företag är verksamt i Järla sjö, kan du dock ansöka om tillstånd för företagsparkering.

I och med att ansökan om boendeparkeringstillstånd med undantag måste kompletteras med bifogade intyg kan en manuell handläggning av dessa ansökningar komma att behöva göras.

Var gäller P-tillståndet?

P-tillståndet gäller endast inom Järla sjö och på de p-platser och tider där detta anges. På övriga p-platser gäller ordinarie taxa för besöksparkering hela eller delar av dygnet. På vissa p-platser är det tillåtet att stå kvällstid och natt med boendetillstånd, dock inte på dagtid. Se aktuell skyltning för närmare information.

Ansök om boendetillstånd

Utfärdande av tillstånd för boendeparkering hanteras av tjänsten Parkera.se, och du söker enklast genom att klicka på knappen nedan. Därefter köper du en biljett för månadsparkering via SMS-park, där du registrerar dig via SMS eller SMS-parks webbtjänst. När du gjort detta löper parkeringsavtalet tills du själv väljer att säga upp det – du kommer att få en faktura via sms inför starten på varje ny 30-dagarsperiod. Läs mer om hur du gör för att påbörja eller avsluta tjänsten.