Boendeparkering i Järla sjö

Boendeparkering i Järla sjö

Du som är folkbokförd på en adress i Järla sjö och äger ett fordon som finns registrerat på dig i vägtrafikregistret har rätt till boendeparkering. (Fordonet kan även ägas av annan medlem i hushållet.) Det går att söka tillstånd för maximalt två bilar per hushåll.

Boendetillståndet gäller på markerade platser utomhus och är helt digitalt – om du uppfyller alla grundvillkor utfärdas boendetillståndet direkt vid ansökan via SMS.

Själva tillståndet är avgiftsfritt, men du måste ha betalt avgift när du parkerar i området. För närvarande kostar boendeparkering i Järla sjö 400 kronor för en 30-dagarsperiod.

(Undantag för ovanstående regler kan ske ifall boende har exempelvis tillfälligt boende, lånebil eller tjänstebil. Du ska vid anmodan kunna styrka detta med intyg från bilens registrerade ägare.)

  • Om du bor i andra hand, ska du kunna uppvisa intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis kopia på ditt hyreskontrakt.
  • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska intyg från arbetsgivare kunna uppvisas där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
  • Om du har en hyrbil ska du kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
  • Om du lånar bil ska du kunna visa intyg, som fylls i och undertecknas av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd på en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
  • Företagsbilar, som endast används i tjänsten, beviljas inte tillstånd för boendeparkering utan erlägger normal p-taxa. Om ditt företag är verksamt i Järla sjö, kan du dock ansöka om tillstånd för företagsparkering.

I och med att ansökan om boendeparkeringstillstånd med undantag måste kompletteras med bifogade intyg kommer en manuell handläggning av dessa ansökningar att behövas.

Var gäller boendetillståndet?

Taxa för boendeparkering gäller endast på de p-platser och tider där detta anges (aktuella kartor över var dessa platser finns). På övriga p-platser gäller ordinarie taxa för besöksparning hela eller delar av dygnet. På vissa p-platser är det tillåtet att stå kvällstid och natt med boendetillstånd, dock inte på dagtid. Se aktuell skyltning för närmare information.

Betalning

Boendeparkering hanteras av SMS-park, där du registrerar dig via SMS, eller via webben. När du gjort detta löper parkeringsavtalet på tills du säger upp det, och du kommer att få en faktura via sms inför starten på varje ny 30-dagarsperiod. Läs mer om hur du gör för att påbörja eller avsluta tjänsten.

Så startar du en boendeparkering

För att köpa en månadsparkering skriver du bara ett M före zonkoden, exempelvis M1149.

En månadsparkering behöver du inte själv avsluta. Du får istället ett påminnelse-SMS ett dygn innan månadsparkeringen löper ut – följ instruktionerna i detta meddelande för att fortsätta parkera med boendetillstånd.

Alla parkeringsköp du gör under en kalendermånad faktureras till dig i början av nästkommande månad. Fakturan skickas antingen i pappersform till din folkbokförda adress (avgift 25 kr) eller elektroniskt i ett SMS till din mobil (kostnadsfritt). Meddela SMS-parkering i vilken form du vill betala – detta kan du göra själv på deras hemsida.

Automaten på Gustav de Lavals Torg tar alla betal- och kreditkort.  Du betalar som vanligt och det finns skyltar i området som förklarar hur det fungerar.

Boendeparkering i Järla sjö

Du som är folkbokförd på en adress i Järla sjö och äger ett fordon som finns registrerat på dig i vägtrafikregistret har rätt till boendeparkering. (Fordonet kan även ägas av annan medlem i hushållet.) Det går att söka tillstånd för maximalt två bilar per hushåll.

Boendetillståndet gäller på markerade platser utomhus och är helt digitalt – om du uppfyller alla grundvillkor utfärdas boendetillståndet direkt vid ansökan via SMS.

Själva tillståndet är avgiftsfritt, men du måste ha betalt avgift när du parkerar i området. För närvarande kostar boendeparkering i Järla sjö 400 kronor för en 30-dagarsperiod.

(Undantag för ovanstående regler kan ske ifall boende har exempelvis tillfälligt boende, lånebil eller tjänstebil. Du ska vid anmodan kunna styrka detta med intyg från bilens registrerade ägare.)

  • Om du bor i andra hand, ska du kunna uppvisa intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis kopia på ditt hyreskontrakt.
  • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska intyg från arbetsgivare kunna uppvisas där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
  • Om du har en hyrbil ska du kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
  • Om du lånar bil ska du kunna visa intyg, som fylls i och undertecknas av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd på en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
  • Företagsbilar, som endast används i tjänsten, beviljas inte tillstånd för boendeparkering utan erlägger normal p-taxa. Om ditt företag är verksamt i Järla sjö, kan du dock ansöka om tillstånd för företagsparkering.

I och med att ansökan om boendeparkeringstillstånd med undantag måste kompletteras med bifogade intyg kommer en manuell handläggning av dessa ansökningar att behövas.

Var gäller boendetillståndet?

Taxa för boendeparkering gäller endast på de p-platser och tider där detta anges (aktuella kartor över var dessa platser finns). På övriga p-platser gäller ordinarie taxa för besöksparning hela eller delar av dygnet. På vissa p-platser är det tillåtet att stå kvällstid och natt med boendetillstånd, dock inte på dagtid. Se aktuell skyltning för närmare information.

Betalning

Boendeparkering hanteras av SMS-park, där du registrerar dig via SMS, eller via webben. När du gjort detta löper parkeringsavtalet på tills du säger upp det, och du kommer att få en faktura via sms inför starten på varje ny 30-dagarsperiod. Läs mer om hur du gör för att påbörja eller avsluta tjänsten.

Så startar du en boendeparkering

För att köpa en månadsparkering skriver du bara ett M före zonkoden, exempelvis M1149.

En månadsparkering behöver du inte själv avsluta. Du får istället ett påminnelse-SMS ett dygn innan månadsparkeringen löper ut – följ instruktionerna i detta meddelande för att fortsätta parkera med boendetillstånd.

Alla parkeringsköp du gör under en kalendermånad faktureras till dig i början av nästkommande månad. Fakturan skickas antingen i pappersform till din folkbokförda adress (avgift 25 kr) eller elektroniskt i ett SMS till din mobil (kostnadsfritt). Meddela SMS-parkering i vilken form du vill betala – detta kan du göra själv på deras hemsida.

Automaten på Gustav de Lavals Torg tar alla betal- och kreditkort.  Du betalar som vanligt och det finns skyltar i området som förklarar hur det fungerar.