Snöröjning

  • Snöröjning skall starta efter att minst 5 cm snö fallit.
  • På huvudvägnät skall snöröjning vara färdigställd inom 4 timmar och efterarbete färdigställt inom 10 timmar. Snöröjningen följer de uppgjorda snöröjningsplanerna för vägnätet. Se nedan snöröjningsplaner.
  • Snöröjning på gångbanor och torg samt trappor skall vara färdigställd inom 6 timmar och efterarbete färdigställt inom 10 timmar. Snöröjningen följer den uppgjorda snöröjningsplanen för handskottningen. Se nedan snöröjningsplaner.
  • Halkbekämpning skall utföras i den omfattning som erfordras för att upprätthålla en god säkerhet.
  • Behovet av borttransporter kan uppstå i när befintliga lagringsresurser är fulla inom området.
  • Beredskap skall hållas under perioden 15 november till 31 mars.
  • Sandupptagning skall vara färdigställd till den 30 april.

OBS! Tidsangivelserna gäller efter avslutat snöfall.

Snöröjningsplaner

Klicka på respektive bild för att se i större format.

Facebook

Vad tycker du om vår nya webbsajt?