Boendeparkering utomhus

Boendeparkering

I hela Järla sjö så ska det finnas 828 st. parkeringsplatser. Av dessa parkeringsplatser ägs och administreras 606 st platser, (inkl. 131 bilplatser i garagen varav 4-elbil-platser och 36 MC platser) av samfälligheten. De övriga parkerings- och garageplatserna i området är privata p-platser och ligger utanför samfällighetsföreningen ansvar.

Parkering är endast tillåten på markerade platser och bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). För övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar och husbilar är inte tillåtna att Parkera i området.

Ett undantag till Klass 1 regeln görs för klass 2 bilar som får plats inom en parkeringsruta och max är 5 meter långa och 2 meter breda.  Om klass 2-bilen är en företagsbil ska ett P-tillstånd för företag införskaffas via tjänsten Parkera.se och månadsavgiften är på 600 kr/mån och betals via SMSPark/EasyPark.

Samfälligheten kan dock ge ut tillfälliga P-tillstånd efter en inlämnad ansökan till Områdesförvaltningen. I  högermenyn kan du läsa mer om vad som gäller för; besöksparkerings, boendeparkering, företagsparkering och parkering av arbetsbilar i området.

Parkeringsplatserna i Järla sjö är sk. ”fria P-platser” och det innebär att du parkerar i mån av plats. Boende och företagare som har verksamhet i Järla sjö har rätt till ett digitalt P-tillstånd som ger en rätt att köpa månadsparkering utomhus till en reducerad taxa. Utomhusparkering sker biljettlöst via tjänsten SMS-park och din mobiltelefon. Detta innebär att du slipper lägga någon biljett i vindrutan – bilens registreringsnummer används för att verifiera att avgiften erlagts

Du startar och avslutar din parkering via din mobiltelefon med SMS eller SMSParks APP eller via SMSParks webbplats. Läs mer:  Om hur du gör för att påbörja eller avsluta en parkering via SMS-park.

Läs mer och ansök om om P-tillstånd här.

Avgifter för boendeparkering i området

Boende i Järla sjö har rätt till ett digitalt P-tillstånd som ger en rätt att köpa månadsparkering utomhus till en reducerad taxa. Det första p-tillståndet för hushållet är gratis. Det ger dig rätt att köpa en boendeparkeringsavgift till reducerat pris för 400 kr/månad istället för 50 kr/dag (1500 kr/mån).
Om hushållet har ytterligare en bil kostar det andra P-tillståndet 300 kr/mån plus 400 kr/mån för boendeparkeringsavgiften, det vill säga en kostnad på 700 kr/månad.

Läs mer:  Om hur du gör för att påbörja eller avsluta en parkering via SMS-park.

P-övervakning och kontrollavgift

Parkeringsövervakningen i området (utomhus) ombesörjes av Estate parkering. Vi följer samma parkerinsgbestämmelser och kontrollavgifter som Nacka Kommun. Priserna gäller från 1 januari 2016. Denna avgiftsnivå är fastställd av Nacka kommun, och är inget som vare sig Järla sjö samfällighet eller Estate parkering har möjlighet att påverka.

P-tillstånd och boendeparkering

Du som är folkbokförd på en adress i Järla sjö och äger ett fordon som finns registrerat på dig i vägtrafikregistret har rätt till ett parkeringstillstånd (Fordonet kan även ägas av annan medlem i hushållet). P-tillståndet ger dig som boende möjligheten att parkera på anvisade platser inom Järla sjö till en reducerad taxa.

Det går att söka tillstånd för maximalt två bilar per hushåll, varav det första är kostnadsfritt medan P-tillstånd nr 2 debiteras med 300 kronor per månad. Parkeringstillståndet är tidsbegränsade till ett kalenderår. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse, som kommer att kunna göras via Parkera.se.

Parkeringstillståndet gäller på markerade platser utomhus och utfärdas digitalt via vår samarbetspartner Parkera.se. Om du uppfyller alla grundvillkor utfärdas boendetillståndet direkt vid ansökan, som du gör genom att klicka på någon av knapparna nedan.

Ett P-tillstånd för boendeparkering måste dock kompletteras med en biljett för månadsparkering när du parkerar i området. För närvarande kostar boendeparkering i Järla sjö 400 kronor för en 30-dagarsperiod.

Undantag till ovanstående regler

Undantag för ovanstående regler kan beviljas ifall boende har exempelvis tillfälligt boende, lånebil eller tjänstebil. Du ska vid anmodan kunna styrka detta med intyg från bilens registrerade ägare.)

  • Om du bor i andra hand, ska du kunna uppvisa intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
  • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska intyg från arbetsgivare kunna uppvisas där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
  • Om du har en hyrbil ska du kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
  • Om du lånar bil ska du kunna visa intyg, som fylls i och undertecknas av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd för en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
  • Företagsbilar, som endast används i tjänsten, beviljas inte tillstånd för boendeparkering utan erlägger normal p-taxa. Om ditt företag är verksamt i Järla sjö, kan du dock ansöka om tillstånd för företagsparkering.

I och med att ansökan om boendeparkeringstillstånd med undantag måste kompletteras med bifogade intyg kan en manuell handläggning av dessa ansökningar komma att behöva göras.

Var gäller P-tillståndet?

P-tillståndet gäller endast inom Järla sjö och på de p-platser och tider där detta anges. På övriga p-platser gäller ordinarie taxa för besöksparkering hela eller delar av dygnet. På vissa p-platser är det tillåtet att stå kvällstid och natt med boendetillstånd, dock inte på dagtid. Se aktuell skyltning för närmare information.

Ansök om boendetillstånd

Utfärdande av tillstånd för boendeparkering hanteras av tjänsten Parkera.se, och du söker enklast genom att klicka på knappen nedan. Därefter köper du en biljett för månadsparkering via SMS-park, där du registrerar dig via SMS eller SMS-parks webbtjänst. När du gjort detta löper parkeringsavtalet tills du själv väljer att säga upp det – du kommer att få en faktura via sms inför starten på varje ny 30-dagarsperiod. Läs mer om hur du gör för att påbörja eller avsluta tjänsten.

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

  • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
  • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
  • Röda - privata och reserverade p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Facebook

Prenumera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This