Parkering

Parkering i Järla sjö

Det finns totalt 828 parkeringsplatser i Järla sjö. Antalet platser inom området som tillhör och administreras av samfälligheten är 606, varav 131 finns i våra tre garage (däribland 4 elbilsplatser) och 36 MC platser.

Därutöver finns det – utanför samfällighetsföreningen ansvar – 120 garageplatser i brf Turbinhallens garage, 18 platser i brf Remfabrikens garage, i brf Vikingaleden finns 50 garageplatser och 24 markparkeringsplatser samt 21 garageplatser i brf Läderfabriken. Dessa platser ingår inte i samfällighetens skötseluppdrag.

Utomhusparkering i Järla sjö sker biljettlöst via tjänsten SMS-park. Det betyder att du slipper lägga någon biljett i vindrutan – bilens registreringsnummer används vid kontroll för att verifiera att avgiften erlagts. Boende eller företagare som har verksamhet i området måste också ha ett p-tillstånd som fås via tjänsten Parkera.se och berättigartill att köpa parkeringsavgift till reducerad taxa.

Motorcyklar och andra fordon

Motorcyklar betalar för närvarande ingen avgift för parkering utomhus, om de ställs upp på lämplig plats så att hinder eller annan olägenhet inte uppstår.

Observera: Om motorcykel ställs på en bilparkeringsplats utgår samma taxa som för personbil. För släpvagnar, båttrailers och liknande gäller samma pris som för besökare – det går alltså inte att utnyttja boendeparkeringens reducerade pris.

Betalningsautomater

Det finns ett flertal av SMS-parks automatskyltar utplacerade i området där du kan läsa mer om hur du betalar för parkering. Det finns även en traditionell biljettautomat för besökare på Gustav de Lavals torg som accepterar de flesta kreditkort

För ytterligare information om de olika parkeringsmöjligheterna i Järla sjö – välj någon av rubrikerna ute till höger.

Kundtjänst i parkeringsfrågor

Garage, uthyrning och köhantering.
Apcoa tfn 08-556 306 70, uthyrning@apcoa.se.

Parkeringsövervakning (utomhus och i garage)
Estate parkering, tfn 08-588 018 00, info.parkering@estate.se

Hantering av p-avgifter utomhus (inklusive boendeparkering):
SMS-parkering, tfn 0772-10 10 10 eller kundservice@smspark.se

Parkeringstillstånd för boende och företag:
Parkera.se, tfn 0770-71 01 10 eller kundservice@parkera.se

 

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Biljettlös parkering i hela Järla sjö

 Utomhusparkering sker biljettlöst via tjänsten SMS-park, och din mobiltelefon. Detta innebär att du slipper lägga någon biljett i vindrutan – bilens registreringsnummer används för att verifiera att avgiften erlagts.

För boendeparkering krävs inte heller något fysiskt tillstånd att lägga i vindrutan, parkeringstillståndet sökes via SMS och kontrolleras mot den adress där bilens ägare är folkbokförd.

För den som av någon anledning inte kan använda SMS-tjänsten vid besöksparkeriing, finns en biljettautomat på Gustav de Lavals torg som accepterar de flesta kreditkorten.

För mer information om de olika parkeringsmöjligheterna, välj någon av rubrikerna till höger på sidan.