Boendeparkering garage

Om parkering i garage

Järla sjö samfällighetsförening har tre garage i området med totalt 131 oreserverade bilplatser varav 4 reserverade el-bilplatser och 36 MC platser.

 • Lilla garaget, Gustav de Lavals väg 5
 • Övre garaget, Winborgs väg 16
 • Stora garaget, Winborgs väg 24

Kostnaden för att hyra en oreserverad garageplats för bilar är för närvarande 900 kr per månad och 1 400 kr per månad för en fast el-ladd-plats (inkl. laddning), och hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid. Kostnaden för MC plats är för närvarande 200 kr per månad.

För att kunna ställa dig i garagekön och/eller hyra en garageplats i ett av garagen, måste du vara registrerad ägare till fordonet och vara folkbokförd på en adress i Järla sjö.

P-tillstånd gäller även för de som har garageplats i samfällighetens garage, enligt de parkeringsregler som gäller för området. Läs mer om digitala P-tillstånd.

Det är Samfällighetens underleverantör Parkando som sköter om alla hantering av våra garage.

 • köhantering (digital),
 • tilldelning av garageplats
 • kontraktshantering (digitalt via Mobilt Bank-ID),
 • avisering/betalningsalternativ
 • access till våra förrådsutrymmen med hjälp av en APP/Mobiltelefonen alt. ”blipp/tagg-nyckel”
 • kommunikation via e-post/APP:en inför städning och underhåll

Till höger, i menyn, finner du kontaktuppgifter till Parkandos kundtjänst och en genväg till Onlinetjänsten som hanterar: ”Köanmälan” och ”Mina sidor

Villkor för att hyra en garageplats

För att kunna hyra en garageplats, måste du vara registrerad ägare till fordonet och vara folkbokförd på en adress i Järla sjö. Parkering är också endast tillåten på markerade platser och bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). Bilar som klassas som klass 2 bilar är också godkända om de får plats inom en parkeringsruta och max är 5 meter långa och 2 meter breda. 

Undantag är:

 • Om du bor i andra hand, ska du vid anmodan kunna uppvisa ett intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
 • Om du har en tjänstebil eller en förmånsbil ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
 • Om du har en hyrbil ska du vid anmodan kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
 • Om du lånar bil ska du mot anmodan kunna visa ett intyg, som är ifyllt och är undertecknad av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd för en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
 • Om du har en företagsbil i tjänsten och företaget inte har verksamhet i Järla sjö, ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.

Nya hyresgäster från och med 2019-01-01 har rätt till att hyra en garageplats per hushåll i något av samfällighetens tre garage. Hyresgäster som har två garageplatser innan 2018-31-12 bibehåller tillsvidare sina båda garageplatser.

Bilhyresgäster erbjuds en ”oreserverad plats” i något av garagen, dvs det erbjuds inga fasta P-platser, förutom för de som erbjuds en El-laddplats som för närvarande är fasta platser.

Hyresgäst av reserverade el-laddplats äger ingen besittningsrätt till sin garageplats.

MC-hyresgäster erbjuds reserverade MC-platser  i något av samfällighetens garage. Det är endast tillåtet att parkera sin MC inom markerad plats

Garageplatserna uthyres i befintligt skick och får endast användas för parkering av bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar och husbilar är inte tillåtna att parkera i garaget.

För innehavare av garageplats för bil med tillgång till uttag för elbilsladdning, gäller att laddning endast är tillåten på sådan anvisad plats. (Dvs inte via eluttag, utan samfällighetens explicita godkännande)

Tilldelad garageplats är inte en del av bostadsrätten eller lägenheten. Vid överlåtelse av lägenhet och att du flyttar ifrån Järla sjö återgår garageplatsen till samfälligheten.

Nyttjande av el-uttag (exempelvis underhålls laddning av startbatteri) får endast ske i samråd med samfälligheten.

Laddning av elfordon är endast tillåtet på avsedda laddplatser.

Köanmälan

Du ställer dig i garagekö genom att registrera dig via Parkandos Onlinetjänst, enligt nedanstående process.

 • Klicka på ”Knappen” nedan, så öppnas det en ny flik i din webbläsare.
 • Logga in med ditt Mobila Bank-ID.
 • Fyll i det uppgifter som vi efterfrågar
 • Du kan fritt sedan välja ett eller flera alternativ som passar dina behov bäst.
 • Om du vill ha e-postaviseringar löpande med köstatus bevakning, så klickar du även detta då du registrerar dig.
 • Avsluta med att trycka på knappen ”Ställ mig i kö”.
 • En e-postbekräftelse sänds till din e-postadress

Du kan när som helst logga in till ”Mina sidor” med Mobilt Bank-ID och ändra din ansökan:

 • dina uppgifter
 • dina ansökningspreferenser
 • din betalningsmetod (Autogiro, brevfaktura eller E-faktura)
 • se din betalstatus samt skriva ut fakturor mm

Köregler

 • Garage kölistan ordnas utefter det datumet då intresseanmälan registrerades och utefter de preferenskriterier som har valts vid köanmälan. Det innebär att du bara får erbjudanden som matchar dina önskemål/behov.
 • De som idag hyr en garageplats ett av våra garage och vill byta garage blir först erbjuden en garageplats. Därefter går ett erbjudande vidare till den som har stått längst i garagekön.
 • Ett erbjudande (inkl. ett avtal som ska godkännas med Mobilt Bank-ID) kommer till dig via e-post.
 • Du har sju dagar på dig att Tacka Ja till ett erbjudande. Att inte svara på ett erbjudande är lika med som att Tacka nej till en garageplats.
 • Om den som har fått ett erbjudande tackar nej går erbjudandet till nästa person i turordningen och så vidare.
 • Du får tacka nej 2 ggr till ett erbjudande och behålla din plats i garagekön. Därefter tas du ur kön.
p

Till Onlinetjänsten

Parkandos Onlinetjänsten

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

p

Mer information

Hyresavtalen i pdf.

Facebook

Prenumerer på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This