Sandsopningen för året har pågått sedan slutet av mars månad och utförs löpande så länge vädret tillåter. Detta beror på att vårvädret kan leda till nya snöfall och därmed nya behov av snö- och halkbekämpning. På grund av den snörika vintern och användningen av halkstopp (grus utan salt) av miljöskäl, finns det mycket grus på våra vägar och trottoarer. Vid användning av halkstopp istället för huddingeblandning (grus med salt) krävs mer frekvent grusning och större mängder grus för att förhindra halka.

Sandupptagningen kan bara utföras när temperaturen är över noll dygnet runt, då vatten som sprutas ut för att binda dammet annars kan frysa. Det förekommer dagar när ingen sandsopning alls sker, vilket beror på de aktuella temperaturerna eller planeringen hos vår leverantör.

Sandsopningen genomförs i flera steg. Vår leverantör Etni börjar med att blåsa bort sanden från trottoarer och parkeringsfickor där bilar inte är i vägen. Därefter grovsopas gator, tottoarer och torg. Slutligen  finputsas gator, trappor och torg med sopkvastar och ev. mindre maskiner. Gruset som nu finns i Herrgårdsparken kommer att sugas upp och även gruset i rabatterna kommer att tas bort.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This