Samfälligheten vill informera dig som har garageplats i “Stora Garaget” att samfälligheten kommer måndagen den 5 februari att påbörja målnings- och underhållsarbeten i garaget och arbetet kommer att utföras stegvis under ca.14 dagar. Vi räknar med att vi inte kommer att behöva helt stänga av några garageplatser eller behöva flytta ut några bilar ur garaget. Vi kommer dock att stänga av delar (ca 1,5 m från väggen och in på p-platsen) av vissa garageplatser i garaget med hjälp av koner, informationsskyltar och platsband.

Arbetet kommer att innefatta målning av garageväggar, dörrar och pelare, samt reparation av eventuella skador längs väggsocklarna.

Vi tackar för er förståelse och samarbete under denna korta störning. För ytterligare frågor eller information, vänligen kontakta områdesförvaltningen på info@jarlasjo.se.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This