Just nu så gör vi flis av gamla granar och kommer att använda dem som gödsel. Det minskar avfall, förbättrar markens hälsa och minskar behovet av konstgödsel – allt medan vi bidrar till en mer hållbar framtid.

Genom att omvandla avverkade granar till flis minskar vi avfall, främjar cirkulär ekonomi och ger jorden en organisk boost. Granflis är rikt på kol och kväve, vilket förbättrar jordstrukturen, ökar vattenretentionen och främjar mikroorganismer i marken. Dess användning som gödsel är ett hållbart alternativ till konstgödsel, vilket minskar risken för miljöskador och främjar samtidigt långsiktig markhälsa. Denna miljövänliga metod kräver även minimal energi jämfört med andra gödselproduktionssätt, vilket minskar koldioxidavtrycket och bevarar energiresurserna.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This