Trädmästarna har i veckan beskurit ett antal träd i Järla sjö. Beskärningen av våra träd utförs utifrån en underhålls-och skötselplan där alla träd är nummersatta. Denna plan uppdateras varje år i samband med en årlig trädbesiktning.

I år har vi varit tvungna att genom beskärning avlasta en pil (träd 330) vid Brf. Järla Strand mycket hårt pga att trädet har en omfattande rötskada sedan några år tillbaka. Rötskadan medför att trädet försvagas inifrån, vilket i sin tur medför att stora tunga grenar lätt faller ner på marken och kan skada gående på gångbryggan. Pil svarar i regel bra på bekärning och kommer utveckla ny skottillväxt vid beskärningspunkterna nu under sommaren. En stor björk (träd 285) vid “Grodplätten” har tagits bort, då björken är klassad som “Hög riskfaktor”, dvs ett träd som är instabilt och som utgör en förhöjd risk för omgivningen.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This