Tre stycken p-platser och biltrafik på Järla Gårdsväg 15 till Gjuterigränd 12-14  och fyra p-platser på Winborgsväg 25-29 (se rödmarkerade områden i bilderna nedan ) kommer att stängs av fr.o.m onsdagen den 7 juni kl. 07:00 t.o.m torsdagen den 8 juni, kl. 13:00.

Anledningen är att Nacka Vatten & Avlopp måste tömma och göra rent i tre stora “slam-filter-brunnar” (Sandfång) som de äger. Dessa brunnar fångar upp och renar dagvattnet som uppstår på andra sidan järnvägen innan dagvattnet sedan rinner ut i Järla sjön.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This