Under 2022 har Skatteverket gjort ett nytt ställningstagande för hur samfällighetsföreningar ska beskattas för sina tjänster. Samfälligheten blev en momspliktig verksamhet 1 juli 2022. Järla Sjö Samfällighetsförening har tolkat, utifrån detta nya ställningstagande, att uthyrningen av förråden skulle vara skattepliktiga och har därmed fakturerat uthyrningen av förråd inklusive moms.

Samfälligheten valde att kolla upp momsfrågan för förråd en ytterligare gång med Skatteverket, för att få ett förtydligande för vad som egentligen gäller för just uthyrning av förråd för en Samfällighetsförening, innan avierna går ut till förrådsgästerna. Föreningen fick idag svar från Skattemyndigheten att uthyrningen av förråd inte är en skattepliktig tjänst och därmed ska förråd inte påföras någon moms.

Detta innebär nu att det inte blir någon avgiftshöjning på samfällighetens förråd för 2023.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This