Sedan någon månad tillbaka är det mörkt i tunneln till Saltsjöbanan. Områdesförvaltningen och boende i området har flertal gånger gjort en felanmälan till SL och till Nacka kommun, men utan resultat. Det är SL/Kommunen som har ansvaret för tunnelns belysning och ärendet ligger helt utanför samfälligheten kontroll att kunna fixa till problemet. Det skulle vara bra om du som privat person också e-postar in en felanmälan till SLs kundtjänst eller till Nacka kommun, så att de åtgärdar felet.

  • Länk till SLs kundtjänst: https://sl.se/sv/kundservice/
  • Länk till Nacka Kommuns felanmälan: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/skotsel-av-gator-och-vagar/kontakta-oss-gatubelysning-trafiksignaler/

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This