På stämman den 24 maj beslutades att bifalla styrelsens förslag om ett införande av laddplatser i Järla sjö, enligt en presenterad målbild  över antalet laddpunkter och laddplatsområden (både i våra garage och utomhus). Utbyggnaden av antalet laddplatser ska göras stegvis och upphandlas som en tjänst.

Två av de bärande strategierna vid införandet av laddplatser är att vi inte ska förlora parkeringskapacitet i området och att kostnaderna för laddplatsanläggning samt att driften ska bäras av de som nyttjar laddplatserna.

Ett upphandlingsprojekt är startat. Samfälligheten träffar nu ett antal möjliga laddplatsoperatörer med målet att välja leverantör innan nyåret.

Samfällighet

Pin It on Pinterest

Share This