Rampen vid Piren stängs av den 8 augusti för gångtrafik pga planerat underhålls- och reparationsarbete. Senare i augusti stängs även gångbryggan av för gångtrafik från rampen utanför “Gamla krogen” bort till “Grodplätten” . Trävirket fram till “Grodplätten” ska tas bort och ersättas med nytt trävirke. Arbetet kommer att pågå under augusti/september.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This