Samfälligheten har satt upp en digital informationstavla vid områdeskontoret som visar de “Nyheter” som idag publiceras på Järla sjös hemsida och Järla sjös Facebookgrupp.

Det finns även en funktion på hemsidan där du kan registrera dig för att prenumerera på “Nyheter” från Samfälligheten. Du får då en notis via e-post varje gång då samfälligheten publicerar en ny nyhet!

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This