Samfällighetens styrelse har fått i uppdrag av stämman den 24 maj att införa laddplatser i området, både utomhus och i våra garage. Införandet ska ske stegvis och utbyggnaden ska vara skalbar och spridd på olika platser i området. Styrelsen har i uppdrag att påbörja arbetet med införandet av laddplatser under året.

 

Två av de bärande strategierna vid införandet av laddplatser är att vi inte ska förlora parkeringskapacitet i området samt att kostnaderna för laddplatsanläggning och drift helt ska bäras av de som nyttjar laddplatserna.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This