Reparationsarbetet av gångbryggans och husens pålgrund (pålars is- och rostskydd och bara de pålar som är skadade) är nu klart. Reparationsarbetet hare pågått sedan 1 september 2021 och har bestått i; rivning av isskydd och gjutplattform, schaktning runt och rengöring av pålarna samt att sätt dit nya rostfria is-skyddsrör och fylla rören med ny betong (rostskydd). Det har även lagts betongmatta under Brf. Klosterstranden hus för att förhindra erosionsskador. Dykföretaget Sventab håller nu som bäst på med att avetablera sig från området. Vi tackar dem för sitta proffsiga utförande.

Samfälligheten

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This