Reparationsarbetena av gångbryggans och husens pålgrund (pålars is- och rostskydd för de pålar som har skadats) är snart klart. I mitten av maj (vecka 20) kommer Sventab att påbörja sin avetablering från vårt område. De håller på med att åtgärda de sista pålarna under Brf. Vasagården och brygganläggningen samt lägger ut en betongmatta vid Samfällighetens spillvatten pumpgrop och under Brf. Klosterstranden för att åtgärda eroderingen i detta område.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This