Vår entrepenör Sventab kommer på måndag i nästa vecka stänga av “Grodplätten”  för all gångtrafik. Anledningen till avstängningen är att de ska borra för att etablera två nya pålar som ska hålla upp bryggan vid brofästet.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This