Våren är (snart) här och vi håller på med att planera arbetet med att få bort allt grus från våra trottoarer och gator. Gatorna måste dock vara lagom fuktiga för att arbetet ska fungera effektivt och för att det inte ska damma för mycket. Det måste också vara plusgrader ute för att arbetet ska fungera.
Borttagningen av allt grus som ligger på våra – vägar , trottoarer, trappor, P-platser, brygganläggning och gräsmattor kommer att ske under perioden mars/april. Vår underleverantör Etni påbörjar detta arbete redan denna vecka och börjar med ta bort grus och grushögar från våra huvudgator.
Du som bilägare kan hjälpa till och underlätta arbetet, genom att du själv sopar ut gruset från våra parkeringsfickor ut på våra vägar. Vi kommer också längre fram be dig att flytta din bil, så att vi får bort allt grus från P-platserna.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This