Vår källsorteringsstation är bara till för förpackningar, dvs – Färgade/Ofärgade glasförpackningar, Metallförpackningar. Pappersförpackningar och Plastförpackningar samt Tidningar/trycksaker.

Tyvärr är det några boende i vårt området som varje vecka ställer av – Lysrör/ljuskällor, lampor, batterier, farligt avfall, bord/stolar, elektronik och annat grovavfall – i vår källsorteringsstation.

Nu i helgen var det extra mycket grovavfall som hade slängs in i stationen som egentligen ska till en av Nackas Kretsloppscentraler.

Detta orsakar stora extra kostnader för oss alla som bor här i Järla Sjö. Samfälligheten uppmanar nu alla boende att hjälpas åt att se till att stationen bara används för förpackningar, sorterar fraktionerna rätt, plattar till kartongerna och håller station ren.

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This