Reparationsarbetena vid Brf. Vasagården är nästan klart. Sventab kommer att fortsätta åtgärda de sista pålarna under Vasagården i mitten/slutet av april. Sventab flyttar imorgon onsdag sina arbetsplattformar innan isen hinner läggas sig. De kommer att lägga sig utanför Brf. Klosterstrandens hus vid “Grodplätten” och där fortsätta reparationsarbetena av bryggans och husens pålgrund (pålars is- och rostskydd för de pålar som är skadade). Reparationsarbetet kommer att pågå fram till april/maj 2022 och består av rivning av isskydd och gjutplattform, schaktning runt och rengöring pålarna samt att sätt dit nya rostfria is-skyddsrör och fylla rören med ny betong (rostskydd).

Vi vill också uppmärksamma alla boende att det finns starkströmskablar dragna utefter vägar och gångstråk nere vid arbetsplatsen och att isen runt arbetsplattformarna är mycket svag pga pågående dykarbeten.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This