Vid årsskiftet slutar ditt nuvarande P-tillstånd (via Parkera.se) att gälla och möjligheten att betala din parkeringsavgift via EasyPark-appen. Tjänsten Parkera.se som idag hanterar våra P-tillstånd är stängd för förnyelse av P-tillstånden. Samfälligheten byter nu i december leverantör som framöver ska hantera P-tillstånden och betalningen av P-avgiften för boende och företag/personal i området. Den nya leverantören heter Parkando. 

Imorgon den 1 december 2021 öppnar Parkandos sin kundportal för köp av P-tillstånd för boende och företag i området. Du når kundportalen via Järla sjös hemsida under parkering i Järla sjö. Du kommer få information i din brevlåda om hur du ska gå tillväga för att köpa ditt P-tillstånd framöver.

 • Fram till den 31 december 2021 kommer Parkando och EasyPark fungera parallellt, dvs köpa p-avgiften (30-dagars period). Den 1 januari 2021 stängs möjligheten att betala P-avgiften via EasyPark-appen för boende- eller företagsparkering.
 • Betald P-avgift (via EasyPark) för en 30-dagarsperiod (eller fler 30-dagarsperioder för de som har gjort den typ av köp via EasyPark-appen) som löper in i januari/februari/mars 2022 gäller perioden ut. OBS! Se bara till att du INTE köper ett nytt P-tillstånd (inkl. månadsavgiften) via Parkandos kundportal för än din betalda parkeringsperiod har löpt ut via EasyPark. Risken är att du betalar P-avgiften två gånger för din boendeparkering och inte kan få tillbaka dina pengar.
 • Från och med januari/februari/mars 2022 behöver alla boende och företag i Järla sjö ha ansökt/köpt P-tillstånd via Parkandos kundportal för att undvika en kontrollavgift.
 • Du behöver Mobilt Bank-ID för att kunna logga in på Parkandos kundportal. Om du inte har ett Mobilt Bank-ID, en e-postadress eller en mobiltelefon kontaktar du Parkandos kundtjänst för hjälp. 
 • För att kunna köpa ett P-tillstånd kommer du också behöva skriva in din lägenhets unika P-tillstånds-ID innan innan köp.
  – “P-tillstånds-ID:et för boende i Järla sjö är en unik kod som är kopplad till den boendes lägenhetsnummer inom respektive Brf. Om boende har glömt bort sitt P-tillstånds-ID ska den boende kontakta sin styrelse för hjälp. Fram till 1 februari kan du som boende även logga in på tjänsten www.Parkera.se och där även hitta ditt P-tillstånds-ID.
  – P-tillstånds-ID:et för företag (personal) gäller bara dagtid och är kopplat till dennes företag eller dennes fastighet i området. Kontakta områdesförvaltningen på info@jarlasjo.se för mer information om vad om gäller för ditt företag eller din personal.”
 • EasyPark kommer att finnas kvar för våra besökare till området.
 • Ett hushåll kan maximalt ansöka/köpa två P-tillstånd per hushåll oavsett om bilen (bilarna) parkeras i ett av samfällighetens garage (garageavtal inkl. P-tillstånd) eller utomhus (P-tillstånd inkl. månadsparkerings avgiften)– Exempel: När ett hushåll tecknar (eller har) ett garageavtal för bil 1 ingår det ett P-tillstånd i garageavtalet och kostnaden är för närvarande 900 kr/mån. Införskaffar hushållet en ytterligare bil (bil 2), kostar detta P-tillstånd för boendeparkering utomhus 700 kr/mån (400 kr/mån+300 kr/mån). Ett hushåll får inte teckna garageavtal för två bilar.
 • För dig som har en garageplats och bara en bil i hushållet berörs i dagsläget inte av detta byte av tillståndshanteringssystem.

Parkandos lösning erbjuder följande fördelar:

 • Du köper ditt P-tillstånd (Inkl. månadsparkerings avgiften) via Parkandos kundportal. Avgiften (inkl. moms) är för närvarande – 400 kr/mån för bil 1 och 700 kr/mån för bil 2 för boende och 600 kr/mån för företag i området.
 • Du betalar varje månad tills du säger upp P-tillståndet (fungerar som ett avtal).
 • Avisering med faktura via posten eller via e-post eller autogiro.
 • Du byter reg.nummer vid bilbyte på ett ställe – via Parkando-appen eller via kundportalens ”Mina sidor”.


Samfälligheten
Ps. Järla sjös hemsida för parkering håller också på att uppdateras, så du får ha lite överseende över att det sker textförändringar på dessa sidor under några dagar.Ds.

 

Pin It on Pinterest

Share This