Järla sjö styrelse har tagit beslut på att tillåta försäljning av mat via Foodtrucks på Torget, då samfälligheten har fått in många förfrågningar från boende i området. Styrelsen har ställt sig positiv till att få ett mer levande torg.

Det krävs ett tillstånd som utfärdas av Områdesförvaltningen. Ansökan om säljtillstånd e-postas till info@jarlasjo.se. Önskemål om dag och tid specificeras. Det kommer att erbjudas en plats åtgången på Gustaf de Lavals Torg. Samfälligheten kommer att göra en utvärdering i slutet av året.

På fredagen den 27 maj, kl. 16:00-19:00 kommer det att erbjudas smak från Middle East av Indus Foodtruck.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This