Glöm inte att du varje månad måste förnya din månadsavgift för boende parkering via EasyPark APPen. Månadsavgiften för boendeparkering (Zonkod 1149) köper du via EasyPark APPen. För undvika P-böter  krävs också ett giltigt P-tillstånd via tjänsten Parkera.se. EasyPark kommer att vidareutveckla sin tjänst, så att vi i Järla sjö kommer att kunna långtidsparkera med automatisk månadsförnyelse. Ett tips innan den funktionen finns på plats är att du kan köpa en ny månadsbiljett innan den gamla går ut. Dvs. köper man en till biljett på samma områdeskod och samma reg.nr så sätts den andra på kö. Det går även bra att köpa flera som då köas på samma sätt, om man skulle vilja göra det.

För besöksparkering gäller nu tre olika områdeskoder enligt nedan:

 • 71500 – Stalands besöksparkering
  – 2 tim gratis, därefter 10 kr/tim, max 50 kr/dygn.
  – Enligt ORANGE markering på kartan.
  – Boendeparkering och P-tillstånd gäller INTE på dagtid.
 • 71501 – Torget besöksparkering
  – Första timmen gratis, därefter 10 kr/tim, max 50 kr/dygn.
  – Enligt GUL markering på kartan.
  – Boendeparkering och P-tillstånd gäller INTE på dagtid.
 • 71502 – Järla Sjö besöksparkering (Övrigt i området)
  – Första timmen gratis, därefter 10 kr/tim, max 50 kr/dygn.
  – Enligt BLÅ markering på kartan.
 • För företagare/personal som har verksamhet i området gäller P-tillstånd via Parkera.se och zonkod 1151.

Läs mer på www.jarlasjo.se och under parkering.

EasyPark i samarbete med Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This