Nacka Energi påbörjade elmätarbytet våren 2020 och ett informationsblad kommer inom kort att skickas till alla boende och hyresgäster som har ett nätavtal med Nacka Energi.

Nacka Energi kommer i god tid innan bytet skicka ut information om när bytet sker i området och hos dig. Informationsbladet kommer att skickas ut till alla Bostadsföreningar och boende som bytet berör. Nacka Energi kommer även att informera de boende dagen innan mätarbytet sker genom att sätta upp lappar i trappuppgången.

Installationen av den nya mätaren tar cirka 15 minuter och under tiden kommer det att bli ett kortare elavbrott. Eftersom det är flertal mätare i er fastighet så kommer montörerna att vara på plats under en längre tid. Bytet av mätaren kommer att göras av det lokala bolaget Elcentralen i Nacka AB. Under tiden för bytet kommer du att se Elcentralens montörer i området. Alla montörer har ID-kort väl synliga och kör arbetsfordon med skylten ”Nacka Energi AB”. Montörerna kan komma att behöva parkera sina bilar vid fastighetens uppgångar.

Varför byta elmätare?
För att skapa ett mer hållbart energisystem har regeringen beslutat att införa nya funktionskrav på elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Nacka Energi AB.
Har du några frågor eller funderingar kring mätarbytet så är du varmt välkommen att kontakta Nacka Energi på telefon 08-466 81 41 eller via e-post: matarbyte@nackaenergi.se

Samfälligheten

 

Pin It on Pinterest

Share This