Nu har SMSPark blivit helt EasyPark i Järla sjö. Hela området är omskyltat. Observera! Om du har en pågående långtidsparkering via SMSPark med automatisk förnyelse, så kommer den inte längre att förnyas, aktiv parkering gäller dock perioden ut. Du kan se om du har en aktiv parkering och när den löper ut i SMSPark-appen eller via hemsidan. Givetvis kan du fortsätta köpa långtidsparkering, men det gör du nu via EasyPark-appen istället! Glöm inte heller att förnya ditt P-tillstånd via Parkerar.se.

Läs mer på www.jarlasjo.se och under parkering.

God fortsättning
EasyPark i samarbete med Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This